2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Zaradenie vychovávateľky do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková.
Do ktorej platovej triedy správne zaradíme vychovávateľku ŠKD ak má ukončené nasledovné vzdelania:
- VŠ I. stupňa – študijný odbor vychovávateľstvo (2003),
- VŠ II. stupňa – študijný odbor pedagogika, študijný program sociálna pedagogika (2007).
Nakoľko má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončené v študijnom programe sociálna pedagogika a nie v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo alebo na animáciu voľného času, má vysokoškolské vzdelania druhého stupňa ukončené iné ako je požadované na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky v ŠKD?
Uvedená zamestnankyňa na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky spĺňa kvalifikačný predpoklad na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a vzhľadom k tomu, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako je požadované na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky prináleží jej zaradenie do 6. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky do platovej triedy

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované. Zaradíte ju do 6. platovej triedy. Pravdepodobne sa nejedná o prvý pracovný pomer, takže lehoty podľa § 83 zákona č. 138/2019 Z. z. asi neprichádzajú do úvahy. Sociálna pedagogika sa často študuje ako sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, nie je tomu tak v tomto prípade ?, keďže bakalársky študijný odbor je vychovávateľstvo. Vtedy by bola kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Treba pozrieť štátnice.