40 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Rainbow5
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj 1.9.2019

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. V decembri 2018 sme nášmu zamestnancovi vystavili Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku. Rigoróznu skúšku vykonal 8.1.2013. Nakoľko mu osvedčenie za spomínanú skúšku nevystavil predchádzajúci zamestnávateľ, minulý rok o to požiadal nás (aby mal aj naďalej vyplácaný kreditový príplatok).V osvedčení sme mu uznali 60 kreditov a platnosť sme uviedli do 7.1.2020. Podľa novely zákona o pedagogických zamestnancoch platnej od 1.9.2019 - § 32g – by sa mal priznaný kreditový príplatok vyplácať až do augusta 2026. Ďalej sa v tejto novele v § 87 čl. 7 uvádza, že „ rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1.9.2019.“ Môžeme mu prosím Vás kreditový príplatok na základe vyššie uvedeného osvedčenia vyplácať až do toho augusta 2026? Keďže kredity získali v roku 2018 neobmedzenú platnosť? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Ema27
získané kredity

Dobrý deň, poprosím o radu. Získala som 60 kreditov, ktoré chcem použiť k 1.atestácii do konca augusta. Je potrebné komunikovať s vedením školy o získaných kreditoch, pokiaľ ich nechcem preplácať , ale idem ich hneď použiť? Myslím, či má niečo riaditeľ odsúhlasiť , okrem podpísania Žiadosti o atestáciu. Ďakujem

Maria Pavlikova
Získané kredity

Takto sa to nerobí. Ak ste ukončili kontinuálne vzdelávanie a získali 60 kreditov, tak príslušné osvedčenia predložíte zamestnávateľovi a on posúdi, či Vám ich uzná alebo nie pre účely vyplácania kreditového príplatku. Prihlášku na atestáciu dáte podpísať riaditeľovi. Až keď úspešne vykonáte atestáciu a donesie vysvedčenie o jej vykonaní, vtedy Vám zastavia vyplácanie kreditového príplatku a zohľadnia vykonanú atestáciu. Ešte píšete len prihlášku, myslím, že atestácia je ešte ďaleko.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj 1.9.2019

V podstate o kreditovom príplatku uvažujete správne. Vydáte osvedčenie a budete vyplácať kreditový príplatok, resp. od 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj do augusta 2026. Citujem časť Vašej otázky "Ďalej sa v tejto novele v § 87 čl. 7 uvádza, že „ rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1.9.2019.“ - tu by som Vás chcela usmerniť, že zákon č. 138/2019 Z. z. nie je novela, ale celý zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý nahradí zrušený zákon č. 317/2009 Z. z. a rozširujúce štúdium, nech je vykonané podľa hociktorého zákona a hocikedy nie je v žiadnom prípade rigorózna skúška.

Vincentka
Kredity

Dobrý deň,
chcem odovzdať atestačnú prácu do konca mesiaca, no neviem či môžem použiť použiť kredity platiace do 21.11.2019, alebo musia byť platné v čase atestačnej skúšky? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kredity

Osvedčenie o kontinuálnom vzdelávaní, na ktorom je uvedená platnosť do 21. 11. 2019 majú neobmedzenú platnosť. Môžete ich v súčasnosti uplatniť na vykonanie atestácie.

SimaIva
info

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na zaradenie do platobnej triedy. Mám ukončený II.stupeň VŠ špeciálna pedagogika. Pracujem ako samostatný pedag.pracovník v Centre pre deti a rodinu. Pracujem tam už viac rokov. Ďakujem

fialienka
kredity

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť ohľadom kreditov. V súčasnosti mám uznaný kreditový príplatok za 60 kreditov, ktorý sa mi už vypláca a teda by sa mal vyplácať až do roku 2026. Do konca augusta však chcem odovzdať 2. atestačnú prácu. Minulý rok som ukončila predatestačné vzdelávanie, takže k žiadosti potrebujem iba 30 kreditov. Okrem 60 kreditov, za ktoré mám uznaný príplatok, mam ešte dalších 30 kreditov. Logicky mi vychádza, že ak nechcem prísť o 12 percentný príplatok za kredity, na vykonanie atestácie by som mala použiť tých 30 kreditov, ktoré sa mi zatiaľ neuplatnujú. Je to však možné, keď atestáciu vykonám až neskôr a až v deň vykonania atestácie prichádzam o 30 kreditov. Nechcela by som prísť o tie, ktoré sa mi preplácajú, lebo po 31.8. si už tých dalších 30 nebudem môcť uplatniť. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

Kreditový príplatok sa od 1. 9. 2019 bude vyplácať ako príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026. Ak budú vyžadovať na vykonanie atestácie predložiť osvedčenia s 30 kreditmi, predložíte tie, za ktoré sa Vám nevypláca kreditový príplatok. Zamestnávateľ bude postupovať podľa zákona, prípadne usmernenia z MŠVVaŠ SR.

fialienka
kredity

Ďakujem za odpoveď.

Melania123
Kredit po materskej

Dobrý deň od septembra 2019 nastupujem po materskej a rodičovskej dovolenke do práce musím žiadať zamestnávateľa písomne o pokračovanie preplacania kreditov ktore mi boli prerusene v roku 2017 z dovodu rodičovskej
dovolenky ďakujem

Maria Pavlikova
Kredit po materskej

Kredity, resp. vyplácanie kreditového príplatku sa neprerušuje. Aj počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky ste mali vystavené oznámenie o výške a zložení funkčného platu, kde mal figurovať kreditový príplatok, ak Vám ho zamestnávateľ uznal. Ak nie, požiadajte o pokračovanie vyplácania príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z.

Annie
Pracovné úväzky nad 100%

Dobrý deň, pani Pavlíková, prosím Vás, chcem sa spýtať, či jeden zamestnanec môže mať u jedného zamestnávateľa 2 pracovné zmluvy. Konkrétne sa jedná o to, že naša vychovávateľka, ktorá je na 100 % úväzok v školskom klube by vykonávala aj pracu asistenta učiteľa v základnej škole, čo je 43 % úväzok. Je to prosím Vás možné? Ak áno, na čo si musíme dať pozor, aby sme neporušili zákonník práce. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovné úväzky nad 100 %

V prípade Vášho zamestnanca sa nejedná o pracovný úväzok nad 100 %, ale o dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa. Je o možné a je to v súlade s § 50 Zákonníka práce. Dávať pozor si musíte na to, aby bola v prvom rade preukázaná dochádzka v knihe dochádzky za každý pracovný pomer zvlášť a aby si zamestnankyňa plnila svoje povinnosti.

katkuz
vyuzitie kreditov

Dobrý deň, v máji 2019 som ukončila aktualizačné vzdelávanie, za ktoré som získala 14 kreditov. Bude mi toto vzdelávanie uznané pre vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Využitie kreditov

Kontinuálne vzdelávanie, za ktoré sa získavali kredity dňom 31. 8. 2019 končí. Kreditový príplatok sa už nebude vyplácať. Od 1. 9. 2019 sa bude vyplácať príplatok za profesijný rozvoj za vzdelávania absolvované po tomto termíne. Ak Vám do 31. 8. 2019 zamestnávateľ nevyplácal kreditový príplatok, tak príplatok za profesijný rozvoj Vám od 1. 9. 2019 nebude vyplácať.

marcella
kredity získané 22.8.2019

Dobrý deň, ak som dobre pochopila, tak kredity získané 22.8.2019 sa nedajú uplatniť na kreditový príplatok - príplatok za profes. rozvoj od 1.9.19? Keby ich získala ešte v júli, kreditový príplatok by už dostávala v auguste, tak by nebol problém?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
kredity získané 22.8.2019

Áno, v súčasnosti je to tak. Možno sa to zmení nejakou novelou zákona alebo metodickým usmernením.

Ingrid04
uznanie atestácie a kredity po 01.09.2019

Dobrý deň, zapájam sa do diskusie , potrebovala by som stanovisko k uznaniu atestácií a kreditom.
Kolegovia, ktorí odovzdali atestačné práce do 31.08.2019 idú podľa predpisov platných v tom dátume , atestačné skúšky realizujú v týchto dňoch. Po vykonaní a pri uznaní atestácie je potrebné zobrať 30 kreditov ( v prípade, že mali predatestačné vzdelávanie) a v niektorých prípadoch znížiť príplatok kreditný - po novom príplatok za profesijný rozvoj, a ešte - je tiež potrebné pri uznaní atestácie v týchto prípadoch spĺňať podmienku 5 rokov praxe ako samostatný odborný zamestnanec , a tiež časový rozdiel medzi prvou a druhou atestáciou 5 rokov, čo je ustanovené v novom zákone?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie a kredity po 01.09.2019

Ak Vám pedagogický zamestnanec „v týchto dňoch“ odovzdá osvedčenie o vykonaní prvej atestácia alebo druhej atestácie, tak pokračujete vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026. Súčasne sledujete dobu zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, prípadne pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ak Vám predloží osvedčenie o vykonaní druhej atestácie. Budete postupovať v súlade s § 30 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

maťo
Vykonanie atestácie a príplatok za prof. rozvoj, §32g

Prepáčte, neviem či tomu dobre rozumiem a je to pre mňa dosť dôležité. Ak pedagogický zamestnanec v mesiaci november-december odovzdá osvedčenie o vykonaní atestácie a na jej vykonanie použil 30 kreditov (ak neabsolvoval predatestačné vzdelávanie tak 60 kreditov), kreditný príplatok, resp. príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g mu vyplácame do 31.8.2026? Pred 1.9.2019 sa tento príplatok znižoval v závislosti od počtu použitých kreditov. Alebo sa doslovne držíme paragrafu 32§, "kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026" a aj napriek použitým kreditom na vykonanie atestácie príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g vyplácame do 31.8.2026? Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Vykonanie atestácie a príplatok za profesijný rozvoj

Ak Vám pedagogický zamestnanec „v týchto dňoch“ odovzdá osvedčenie o vykonaní prvej atestácia, na jej vykonanie nepoužil žiadne kredity a Vy pokračujete vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026. Súčasne sledujete dobu zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pretože do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou bude zaradený až po piatich rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Budete postupovať v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.

Zuzana T.
Vykonanie atestácie a príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
prosím Vás o radu, učiteľ - 7 rokov praxe, ktorý má priznaný prípatok za profesijný rozvoj vo výške 12% za 66 kreditov, mi priniesol osvedčenie o vykonaní 1. atestácie 25.11. a potvrdenie o absolvovanom predatestačnom vzdelávaní ,
ako mám prosím Vás postupovať ? Od 26.11.bude zaradený do 8 pl. triedy a ako budem riešiť po novom - príplatok za profesijný rozvoj? Ponechám mu príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12%, alebo odoberiem 6% za vykonanie atestácie?
Ďakujem za pomoc
Zuzana T.

Maria Pavlikova
Vykonanie atestácie a príplatok za profesijný rozvoj

Ak pedagogický zamestnanec vykonal prvú atestáciu 25. 11. 2019, tak na jej vykonanie nepoužil žiadne kredity a Vy pokračujete vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026. Nič mu neodoberiete. Súčasne sledujete dobu zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pretože do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou bude zaradený až po piatich rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Budete postupovať v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Prax 7 rokov dáva predpoklad, že je päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, ale nie je to automaticky, pretože bol pravdepodobne aj začínajúci. Nesleduje sa prax, ale presné zaradenie v kariérovom stupni, uvedené napr. v oznámení o výške a zložení funkčného platu.

Makša Magdaléna
1. Atestacia

Dobrý deň,
viem, že k téme 1. atestácie je príspevkov v diskusii viac. A teda pochopila som to tak, že podľa nového zákona by mal byť zamestnanec ku dňu vykonania skúšky zaradení do vyššej platovej triedy+ by mal byť vyplácaný príplatok za kredity. V akej percentuálnej výške?
Na osvečení je napísané, že je vystavené podľa zákona starého. Aj napriek tomu máme zamestnanca posudzovať podľa zákona platného od septembra. (Atestačná skúška bola vykonaná v novembri.)
Mohli by ste mi,prosím Vás pomôcť.
Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Ak pedagogický zamestnanec vykonal prvú atestáciu v novembri 2019 a k dátumu jej vykonania bol v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, tak ho preradíte do vyššej platovej triedy. Bývalý kreditový príplatok, ktorý ste mu od 1. 9. 2019 vyplácali ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa nezmení a vyplácate do až do 31. 8. 2026 v rovnakej percentuálnej výške.

Zuzana T.
Vykonanie atestácie a príplatok za profesijný rozvoj -

Dobrý deň, pani Pavíková, ďakujem veľmi pekne za radu z 26.11.2019 , prosím Vás, kolegyňa z inej školy riešila tú istú sitáciu ako ja, ohľadom vykonania prvej atestácie a odobratia kreditov, a bolo jej poradené :

"Aj my máme zam. ktorý vykonal atestáciu 22.11.2019. Zároveň oznámil že použil na atestáciu keďže ju začal ešte podľa starého zákona 30 kreditov. Takže ho od 23.11.2019 zaraďujem do vyššej platovej triedy a zároveň odoberám 30 kreditov."

ja som postupovala podľa Vašej rady:
Ak pedagogický zamestnanec vykonal prvú atestáciu 25. 11. 2019, tak na jej vykonanie nepoužil žiadne kredity a Vy pokračujete vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026. Nič mu neodoberiete. Súčasne sledujete dobu zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pretože do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou bude zaradený až po piatich rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Budete postupovať v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Prax 7 rokov dáva predpoklad, že je päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, ale nie je to automaticky, pretože bol pravdepodobne aj začínajúci. Nesleduje sa prax, ale presné zaradenie v kariérovom stupni, uvedené napr. v oznámení o výške a zložení funkčného platu.
ďakujem
Zuzana T.

Maria Pavlikova
Vykonanie atestácie a príplatok za profesijný rozvoj

Moja odpoveď je odkonzultovaná na ministerstve školstva a je SPRÁVNA. Ak Vaša kolegyňa postupovala tak ako postupovala, nie je to pre mňa ani určujúce ani inšpiratívne.

Zuzana Tobolová
kreditový príplatok

Dobrý deň! V mesiacoch január - jún 2019 som získala kredity ako odborný zamestnanec. Pracujem ako školský špec. pedagóg, kreditový príplatok som nedostala, pretože pracujem cez projekt. Od 1.1. 2020 nastupujem u nového zamestnávateľa ako školský špeciálny pedagóg, budem kmeňový zamestnanec. Mám právo na vyplácanie kreditového príplatku? Ďakujem!

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Uznávanie a vyplácanie kreditového príplatku nemá s projektom žiadnu súvislosť. Bohužiaľ si myslím, že kreditový príplatok Vám dnes nikto neuzná, pretože od 1. 9. 2019 je kreditový príplatok zrušený.

porkiac
Kredity za Atestaciu?

Dobry den,
Prosím Vas o radu ohladom vymeny kreditov za 1atestaciu. Teraz v novembri 2019 som uspesne obhajila a urobila skusku z 1atestacie. Nasa komisia nam oznamila,ze ked sme si ziadost o atestaciu podali v tomto roku 2019 (ja do 31.6.2019) tak nam kredity ostavaju a bude nam nadalej vyplacany príplatok za ne+ vyššia trieda za atestaciu. (Ja som preukazovala 60kreditov) Cize o kredity neprichadzame výmenou za AS? Pani Minarikova mi poradila,aby som sa pre fundovanu pisomnu odpoved obratila na Pana Minarčika.
Vopred dakujem za odpoved
Iveta

porkiac
Kredity za Atestaciu?

Dobry den,
Prosím Vas o radu ohladom vymeny kreditov za 1atestaciu. Teraz v novembri 2019 som uspesne obhajila a urobila skusku z 1atestacie. Nasa komisia nam oznamila,ze ked sme si ziadost o atestaciu podali v tomto roku 2019 (ja do 31.6.2019) tak nam kredity ostavaju a bude nam nadalej vyplacany príplatok za ne(po novom za profesijny rozvoj)+ vyššia trieda za atestaciu. (Ja som preukazovala 60kreditov) Cize o kredity neprichadzame výmenou za AS? Pani Minarikova mi poradila,aby som sa pre fundovanu pisomnu odpoved obratila na Pana Sitarčika.
Vopred dakujem za odpoved
Iveta

Maria Pavlikova
Kredity za atestáciu

Ak Vám nestačia moje odpovede, môžete sa obrátiť na pána Sitarčíka, ja nemám nič proti tomu. K tejto téme som na portáli na rôznych miestach dala minimálne 40 odpovedí, ktoré sú tiež fundované a overené.

Jana Kanuchova
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj

Dobrý deň, prosím Vás o radu. V roku 2011 som nastúpila ako učiteľ ZŠ na zastupovanie počas MD. V roku 2012 som si rozšírila aprobáciu o tretí predmet vykonaním štátnej jazykovej skúšky. V ten istý rok mi môj zamestnávateľ uznal, na základe mojej žiadosti, 60 kreditov a priznal kreditový príplatok vo výške 12%, ktorého platnosť bola do 31.5.2019. V apríli 2015 som nastúpila na MD, a keďže som mala zmluvu stále na dobu určitú, pracovný pomer mi skončil ku 31.6.2015. Od 1.9.2019 som po rodičovskej dovolenke nastúpila k inému zamestnávateľovi. Mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj platný od 1.9. 2019?
Za odbornú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Monika Valentínová
Platová trieda

Dobrý deň,
chcela by som požiadať o pomoc. K 31.8.2019 som si podala žiadosť o 2.atestačnú skúšku, ktorú som aj úspešne spravila, 7.2.2020. Naša p.ekonomka má nechce prezradiť do vyššej plastovej triedy, lebo tvrdí, že podľa nového zákona, platného od 1.9.2019 musím byť v platovej triede 5rokov, ja som v nej 4roky. Chcem sa spýtať, keďže som si žiadosť o atestáciu podala k 31.8.2019 či som do platovej triedy zaradená ešte podľa starého zákona, keďže som splnila podmienku do 31.8.2019, alebo musím byť do vyššej platovej triedy preradena po novom. Neviem aké stanovisko mám k mojej situácii zaujať. Som z nej veľmi nešťastná a nedocenená, lebo ma to stálo veľa síl. A ešte otázka ku kreditom. Použila som 60kreditov a ak budem preradená, budú mi odobraté?Ďakujem za čo najskoršie vyjadrenie, aby som mohla situáciu čo najrýchlejšie riešiť.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Vaša ekonómka Vás nebude preraďovať do vyššej platovej triedy, pretože je to v kompetencii riaditeľa školy. Vaša ekonómka si prečítala zákon a podala Vám správnu informáciu. Podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, ak vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený. Ak Vás o rok preradia do 9. platovej triedy, tak žiadne kredity Vám nebudú odobraté a kreditový príplatok, ktorý sa od 1. 9. 2019 pretransformoval ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003Z. z. Vám budú vyplácať do 31. 8. 2026, čo je viac finančných prostriedkov ako by ste získali za jeden rok vo vyššej platovej triede.

Ucitel1
Kreditový príplatok

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať o aktualizačnom vzdelávaní, ktoré som si urobila v roku 2018 cez Softimex, v rozsahu 60 hodín za 15 kreditov.
Mám nárok na príplatok 3%?
Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Ak Vám za Vaše absolvované vzdelávanie v roku 2018 nepriznali kreditový príplatok podľa § 14 zákona č. 553/203 Z. z., ktorý by sa od 1. 9. 2019 pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g uvedeného zákona, tak za aktualizačné vzdelávanie absolvované v roku 2018 nemožno priznať príplatok podľa § 14e zákona, ktorý je aktuálny od 1. 9. 2019.

Lenka Tomečková
Príplatok profesijný rozvoj?

Dobrý deň, chcem sa opýtať 4.9.2019 som ukončila rozširujúce štúdium, bola som na materskej od júla 2019, plánujem sa vrátiť od septembra učiť, patrí mi po novom príplatok za RŠ, štúdium trvalo od sept. 2017, záverečnú skúšku som mala 4.9. 2019. ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok profesijný rozvoj

Rozširujúce štúdium ste začali podľa zákona č. 317/2009 Z. z., kedy sa zaň kredity nepriznávali. Skončili ste ho v septembri 2019. V tomto prípade sa môže uplatniť § 87 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., ale musíte mať na osvedčení schválenie rektorom príslušnej vysokej školy.