16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
LuRe
DPŠ

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Mám ukončené vysokošk. vzdel. 1.stupeň odbor Učiteľstvo praktickej prípravy a 2.stupeň odbor Sociálna pedagogika. Mám možnosť doplniť si pedagogické vzdelanie - DPŠ v odbore pedagogika. Aktuálne som na pozícii majster odborného výcviku a som v 6.platovej triede. Zaujíma ma, či doplnením DPŠ ma môže zamestnávateľ zaradiť do vyššej platovej triedy. Ďakujem pekne za Vašu pomoc.

Anička Filičkov...
DPŠ

Dobrý deň,
Mam ukončený druhý stupeň na Fakulte výrobných technológií v Prešove (TUKE) a po čase som sa rozhodla, že by som rada učila deti na ZŠ, ale problém je v tom, že nemám spravené pedagogické minimum. Potrebujem ho ak chcem učiť deti na 1 alebo 2 stupni ZŠ?

Maria Pavlikova
DPŠ

Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa ste získali odbornú spôsobilosť. Neviem síce aký predmet na základnej škole by ste chceli vyučovať, pretože neuvádzate nič konkrétne. Aby ste boli kvalifikovaný učiteľ, teda pedagogický zamestnanec je nevyhnutné absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium.

Anička Filičkov...
DPŠ

Dobrý deň, vopred ďakujem že ste my odpísali.
Chcela by som učiť len prvý stupeň od 1-4 ročníky, žiadny konkrétny predmet v druhom stupni. Preto som chcela vedieť ci aj na 1 stupeň základnej školy ročníky 0d 1-4 potrebujem tzv. pedagogické minimum.

Anička Filičkov...
DPŠ

Dobrý deň, vopred ďakujem že ste my odpísali.
Chcela by som učiť len prvý stupeň od 1-4 ročníky, žiadny konkrétny predmet v druhom stupni. Preto som chcela vedieť ci aj na 1 stupeň základnej školy ročníky 0d 1-4 potrebujem tzv. pedagogické minimum.

Maria Pavlikova
DPŠ

Anička Filičková - Veď som Vám odpísala, že pedagogické minimum je nevyhnutné, teda, že ste povinná absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré bude nadväzovať na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy ste nekvalifikovaná aj po absolvovaní DPŠ.

Anička Filičkov...
DPŠ

Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ

Absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré bude nadväzovať na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna pedagogika, nezískate pre činnosť majstra odbornej výchovy také vzdelanie, aby Vás zamestnávateľ mohol zaradiť do 7. platovej triedy.

EnglishTeacher
Kvalifikácia anglický jazyk, odborné predmety

Dobrý deň,

Študujem anglickú univerzitu 2. Stupeň - chcela som sa utvrdiť ci budem môcť učiť po skončení štúdia. Najprv si požiadam o nostrifikáciu. Študujem management, marketing, personalistika … v prípade že si dorobím doplnkové pedagogické minimum budem môcť učiť odborné predmety napriklad na Obchodnej Akadémii?
Nakoľko študujem v anglickom jazyku a plánujem si spraviť štátnu skúšku, budem kvalikovaná učiť na strednej škole anglický jazyk?
Ďakujem Vám

EnglishTeacher
Kvalifikácia anglický jazyk, odborné predmety

Ďakujem za odpoveď.

Pani Pavlíková, v prípade že mi uznajú magisterský titul (Bakalára mi uznali úplne bez problémov na Slovensku) Chcela som hlavne vedieť či budem môcť pracovať ako kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka ak budem mať urobený 2. Stupeň VS (vyštudovaný v zahraničí) a ak si dorobím štátnu skúšku pripadne aj pedagogické minimum či budem môcť vyučovať aspoň anglický jazyk.

Ďakujem, veľmi by mi pomohlo vedieť, či môžem učit jazyk po skončení 2. Stupňa alebo musím mat vyslovene ukončenú pedagogickú školu anglický jazyk.

Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Kvalifikácia anglický jazyk, odborné predmety

Ak si dáte doklady nostrifikovať, na rozhodnutí budete mať uvedené akému vzdelaniu na Slovensku zodpovedá Vaše vzdelanie a z toho usúdite, či a na ktoré predmety ste kvalifikovaná. Ja to nemám ako posúdiť.

EnglishTeacher
Kvalifikácia anglický jazyk, odborné predmety

Pani Pavlíková, v prípade že mi uznajú magisterský titul (Bakalára mi uznali úplne bez problémov na Slovensku) Chcela som hlavne vedieť či budem môcť pracovať ako kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka ak budem mať urobený 2. Stupeň VS (vyštudovaný v zahraničí) a ak si dorobím štátnu skúšku pripadne aj pedagogické minimum či budem môcť vyučovať aspoň anglický jazyk.

Ďakujem, veľmi by mi pomohlo vedieť, či môžem učit jazyk po skončení 2. Stupňa alebo musím mat vyslovene ukončenú pedagogickú školu anglický jazyk.

Marcel1004
Experimentálne overovanie

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Na našej škole experimentálne overujeme nový študijný odbor a v zmysle vládneho nariadenia č. 201/2019 Z.z sa stanovujú úväzky priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Kolega, ktorý má celý úväzok v experimente, od budúceho školského roku prechádza na znížený úväzok s počtom vyučovacích hodín 12. Ak by ostal na plnom úväzku, mal by právo na 3 hodiny započítané do základného úväzku podľa Nariadenia vlády č. 201/2019 Z.z., no keď nemá plný úväzok, akým spôsobom mu vieme vypočítať mieru priamej výchovno-vzdelávacej činnosti?

Maria Pavlikova
Experimentálne overovanie

Na základe ktorého paragrafu z NV SR č. 201/2019 Z. z. má znížený úväzok. Ak danú činnosť bude vykonávať v rovnakom rozsahu, tak aj jeho skrátený úväzok mu znížite o 3 hodiny.

Sisa27
Základný modul DPŠ

Dobrý deň,
Chcem si urobiť rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Keďže som študovala VŠ neučiteľského smeru, tak si musím urobiť DPŠ. Na to aby som mohla študovať hore spomínané rozširujúce štúdium si musím urobiť obidva moduly DPŠ alebo postačí iba základný? Zatiaľ nemám v pláne vyučovať predmety, z ktorých mám štátne skúšky. DPŠ potrebujem len preto, aby som mohla byť kvalifikovaná učiteľka pre 1. stupeň ZŠ.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Základný modul DPŠ

V prvom rade sa informujte na vysokej škole, či Vám umožnia rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a ktoré moduly DPŠ sú potrebné ako predpoklad prijatia na rozširujúce štúdium. Každá škola má svoje podmienky.