6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Saška17
Uchádzačka o post riaditeľky.

Zdravím Vás, uchádzačka o post riaditeľky má vyštudovanú špec. pedagogiku a pedagogiku MP, vyše 11 ročnú ped. prax ako učiteľka v špeciálnej triede bežnej ZŠ, vykonala 1. atestáciu a na sučasnom pôsobisku je zaradená ako učiteľ pre primárne vzdelávanie. Spĺňa táto uchadzačka kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľky ZŠ s MŠ?

Maria Pavlikova
Uchádzačka o post riaditeľky

Neviem posúdiť, či Vaša uchádzačka spĺňa kvalifikačné predpoklady pre učiteľku základnej školy, pretože vzdelanie uvádzate príliš všeobecne. Ak má vzdelanie uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť 9. bod ukončené do roku 2002 je kvalifikovaná aj na riaditeľku základnej školy s materskou školou. Prax spĺňa, prvú atestáciu tiež.

Saška17
Vzdelanie uchádzačky

Uchádzačka ukončila Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2017 v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v št. programe Špeciálna pedagogika. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vzdelanie uchádzačky

Podľa môjho názoru Vaša učiteľka nie je kvalifikovaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť na bežnej základnej škole a teda nemôže byť ani riaditeľkou základnej školy s materskou školou.

Saška17
Uchádzačka o post riaditeľky

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Viera Hricová
Otázka

Prajem pekný deň, ak rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku, musí riaditeľ školy vydať rozhodnutie elektronicky?