2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
Učiteľka ZUŠ

Dobrý deň p. Pavlíková,
prosím o usmernenie pri zaradení učiteľky ZUŠ, ktorá vyučuje 12,5 teórie a zvyšok úväzku - hra na zobcovú flautu.
V 08/2019 ukončila VŠ I. stupňa v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu,
v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a učiteľstvo akademických predmetov. Je zaradená do 5. platovej triedy ako začínajúca učiteľka učiteľka. V 06/2021 ukončí adaptačné vzdelávanie.
Otázka: Po ukončení bude zaradená do 6 PT ako samostatná? Pre vyučovanie hudobnej náuky je postačujúce VŠ I. stupňa?
Vopred ďakujem za odpoveď a Váš čas.

Maria Pavlikova
Učiteľka ZUŠ

Kvalifikačným predpokladom pre učiteľa základnej umeleckej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vyššie odborné vzdelanie a aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.