2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AnnaGaj
Výpoveď

Dobrý deň,
chcem ukončiť pracovný pomer na škole, kde som pracovala 20 rokov a na novú školu nastúpiť najlepšie od 25.8.2021 alebo najneskôr 1.9.2021. Očakávam, že súčasný zamestnávateľ mi bude robiť problémy.

1. Ak výpoveď doručím najneskôr 30.6.2021, zamestnávateľ mi dá výpovednú dobu aspoň 2 mesiace, teda aj napr. 3 mesiace a tým mi skomplikuje nástup na novú školu od 1.9.2021? Má právo mi dať až 3 mesiace?

2. Na výplatnej páske mám 42 dní dovolenky. Patrí mi z nej pomerná časť dovolenky, ktorá predpokladám nepokryje mesiace júl a august. Ak by som nastúpila na PN od 1.7.2021, nepreruší sa tým (alebo neposunie o počet dní PN) výpovedná doba?

3. Ak by som chcela ukončiť pracovný pomer dohodou k 25.8.2021 - čo by bolo pre mňa najlepšie - a zamestnávateľ by dohodu neprijal, ako mám postupovať ďalej, aby výpovedná doba začala 1.7.2021. Nechcem doručiť ukončenie pracovného pomeru skôr ako 30.6.2021. Neviem, či neprijatie ukončenia PP dohodou (doručené až 30.6.) nemôže posunúť začiatok výpovednej doby na 1.8.2021.

4. Ak by som mala počas výpovednej doby absenciu, čo mi môže hroziť - finančný postih? Môžem napr. mať u jedného zamestnávateľa absenciu a súčasne u nového nastúpiť do zamestnania? Je reálna možnosť doručiť ukončenie PP napr. 24.8.2021, u tohto mať absenciu a 25.8.2021 začať pracovať u iného zamestnávateľa? Aké riziká sú s tým spojené?

Maria Pavlikova
Výpoveď

Rozumiem Vašim otázkam, ale musíte vedieť čo chcete. Keďže dávate výpoveď Vy ako zamestnanec, tak výpovedná doba by mala byť v súlade s § 62 ods. 6 Zákonníka práce dva mesiace. Pri podávaní výpovede je vhodné komunikovať so zamestnávateľom a hneď mu navrhnúť skončenie pracovného pomeru dohodou. Potom nemusí plynúť výpovedná doba. Nárok na dovolenku máte samozrejme len na pomernú časť. Krátkodobá práceneschopnosť neovplyvní výpovednú dobu. Nový zamestnávateľ by mal pri nástupe do zamestnania požadovať od Vás potvrdenie o skončení pracovného pomeru u predchádzajúceho zamestnávateľa. Ak budete postupovať tak ako píšete, je pravdepodobne, že zamestnávateľ bude konať podobne. Lepšie je komunikovať a skončiť v mieri a s dohodou.