3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Beata Punová
Kvalifikačné predpoklady.

Dobrý deň, mám ukončenú SZŠ odbor detská sestra r. 1987, Mgr. špeciálna pedagogika - učiteľstvo r. 2012.Prax v zdravotníctve 1987 do r. 2009 ako zdr. sestra. Prax v školstve od r. 2010 - doteraz v ZŠ a špeciálnej ZŠ. Môžem pracovať ako učiteľ odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. del, IV. časť. Pre učiteľov stredných zdravotníckych škôl body 68 - 81. Tie sa Vás pravdepodobne netýkajú. Následne pozrite body 183 - 189., tam by ste mohli niečo nakombinovať. Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje v zmysle § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. To ja nemám ako posúdiť, je to len na riaditeľovi školy.

Beata Punová
Kvalifikačné predpoklady.

Ďakujem za odpoveď.