2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Ako sa stať kvalifikovanou učiteľkou v Mš

Dobrý deň mám ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore sociálna práca. Momentálne si dorábam doplňujúce pedagogické štúdium v odbore učiteľ.
Zaujímalo aké rozširujúce štúdium si zvoliť po skončení DPŠ. (Nechcem ísť na strednú ped. školu)
Moje informácie sú, že buď si zvolím rozširujúce štúdium v odbore primárna pedagogika alebo špeciálna pedagogika pre mš.
Je tomu tak ale sú aj iné možnosti v rámci rozširujúceho štúdia.
Ďakujem za odpoveďe.

Maria Pavlikova
Ako sa stať kvalifikovanou učiteľkou v Mš

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Ak sa chcete stať kvalifikovanou učiteľkou materskej školy, môžete absolvovať rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky podľa 7. bodu uvedenej prílohy. Špeciálna pedagogika pre materské školy nie je rozširujúce štúdium, je to ucelené magisterské štúdium.