4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Prosím Vás o radu.
Učiteľka materskej školy má SOŠ s maturitou (nemá pedagogické vzdelanie). Je zaradená do 4. platovej triedy ako nekvalifikovaná. Začala študovať na VŠ študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program zameraný na predškolskú pedagogiku, čiže si plní kvalifikačný predpoklad.
Ukončila adaptačné vzdelávanie. Môže ju zamestnávateľ zaradiť do 5. PT, ak neukončila VŠ? Bolo oznámené, že si plní kvalifikačný predpoklad podľa §83 zákona č. 138/2019 Z. z. a že jej plynie lehota a že ju treba zaradiť do 5. PT.
Prosím Vás, vysvetlite mi, čo znamená § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. - V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad. Môže sa preradiť nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec do vyššej triedy, ak má ukončené adaptačné vzdelávanie a nemá ukončené vzdelanie, pričom mu plynie zákonom daná lehota?
Ďakujem za odpoveď.

Renka70
platová trieda

Ešte by som chcela dodať, že učiteľka v pracovnej zmluve nemá uvedený § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z., že si má zamestnankyňa splniť kvalifikačný predpoklad. Túto informáciu povedali len ústne.

Maria Pavlikova
Renka

Podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je vhodné dať do pracovnej zmluvy. Ak ju tam nemá, napíšte list, v ktorom jej uvediete, že nespĺňa kvalifikačný predpoklad pre svoju činnosť a je povinná ho získať do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve. Je na jej rozhodnutí, ktorý stupeň vzdelania si doplní., to jej Vy nestanovíte. § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. znamená presne to, čo je tam uvedené. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 5. platovej triedy až po dobu štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru bez ohľadu na to, či študuje a čo študuje. Po štyroch rokov ju oslovíte, aby predložila doklad o získanom vzdelaní. Vysokoškolské vzdelanie asi ukončené nebude, tak ju preradíte do 4. platovej triedy ako nekvalifikovanú aj keby mala pred štátnicami. Musí predložiť vysvedčenie. Ak by absolvovala USO vzdelanie pre učiteľky materskej školy, ostane zaradená v 5. platovej triede.

Renka70
platová trieda

Ďakujem pekne za odpoveď, veľmi ste mi pomohli.