5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marika76
Započítanie praxe

Dobrý deň! Prosím Vás, ak som pracovala opakovanie na dohodu o pracovnej činnosti ako pedagóg všeobecno-vzdelávacích predmetov, môže mi zamestnávateľ započítať tieto doby do odbornej praxe?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý to má upravené vo vnútornom mzdovom predpise. Ak tam má uvedené, že dohody o pracovnej činnosti, ktoré sú uzatvorené na 10 hodín týždenne sú rovnocenné pracovnej dobe 37,5 hod a započítavajú sa rovnako, tak Vám ich môže započítať. V praxi sa zvyklo z tej doba započítať 1/4, prípadne 1/3. V zákone č. 553/2003 Z. z. v § 6 sa takáto odpracovaná doba na dohody o prácach mimo pracovného pomeru nespomína.

Silvia Imrichová
prax

Dobrý deň, aj ja by som sa rada opýtala, či sa mi ráta aj absolventská prax, počas ktorej som vlastne pracovala plne ako samostatný vychovávateľ. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Prax

Ak ste vykonávali absolventskú prax počas štúdia, nemôže sa Vám započítať ako pedagogická prax, keď sa Vám započítava doba štúdia. Znova napíšem, že započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý to má upravené vo vnútornom mzdovom predpise. Ak Vám ju započíta, je to na jeho zodpovednosti.

Silvia Imrichová
Prax

Absolventskú prax som absvovala po skončení štúdia, ale bola som počas nej na Úrade práce, preto to na škole riešime