12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
tomi590
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať. Mám ukončený II. stupeň VŠ nepedagogického smeru a I. stupeň (Bc.) špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých a zároveň študujem II. stupeň špeciálnu pedagogiku. Môžem pracovať ako školský špeciálny pedagóg a učiteľ na špeciálnej škole? Do akej platovej triedy by som mal byť zaradený? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 a pre odborných zamestnancov v prílohe č. 2. V súlade s 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. sa pre činnosť učiteľa základnej školy a strednej školy a činnosť odborného zamestnanca vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vy ste absolvovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré ste nekonkretizovali, takže neviem posúdiť na aké predmety by ste plnili odbornú spôsobilosť, pretože pedagogickú spôsobilosť nemáte. Ako špeciálny pedagóg budete kvalifikovaný po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a musíte splniť aj kvalifikačnú požiadavku, ktorou je päť rokov praxe v špeciálnych školách. Ako začínajúci učiteľ budete zaradený do 9. platovej triedy.

Tatry
Posudenie praxe špecialneho pedagóga

Dobrý deň,
radi by si ozrejmili pojem odbornej praxe školského špeciálneho pedagóga:
Záujemca spĺňa požiadavku VŠ vzdelania II. stupňa /štúdijný program učiteľstvo pre I. st. + rozširujúce štúdium špec. pedagogika/. Vykonávaná prax 5,5 roka ako asistent učiteľa u žiakov so ŠVVP. Je možné považovať túto prax za splnenie kvalifikačných predpokladov pre prijatie uchádzača na pozíciu školského špeciálneho pedagóga, ktorého plánujeme prijať v rámci projektu?
Ďalší záujemca na túto pozíciu nespĺňa podmienku 5 ročnej praxe /len 3,5 roka/ ale pracoval v špeciálnej základne škole a súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Podľa vyhlášky je zrejme jasné, že ho prijať na pozíciu školského špeciálneho pedagóga nemôžeme. Existuje nejaká výnimka?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Posúdenie praxe špeciálneho pedagóga

V prvom prípade je dôležité, či prax asistenta učiteľa u žiakov so ŠVVP bola vykonávaná v bežnej triede alebo v špeciálnej triede či špeciálnej škole. Predpokladám, že v bežnej triede. Tak to nie je prax, ktorá sa vyžaduje ako kvalifikačná požiadavka pre špeciálneho pedagóga. Ani v druhom prípade špeciálny pedagóg nespĺňa podmienku 5 rokov odbornej praxe. Výnimka z tejto kvalifikačnej požiadavky nie je. V praxi sa však zamestnávajú aj špeciálni pedagógovia, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad (vzdelanie) a nespĺňajú podmienku praxe. Zaraďujú sa do 9. platovej triedy až kým podmienku nesplnia. Nepoznám podmienky projektu a preto Vám neviem dať stanovisko, či ho môžete prijať. Musíte sa spýtať kompetentných.

Etela Kadarova
zaradenie na prácu v školstve

Dobrý deň, mám ukončenú Vysokú školu sociálna práca Mgr, DPŠ na tejto škole. Ukončila som kvalifikačné štúdium špeciálny pedagóg pre mentálny postih a viacnásobný postih UK Bratislava. Pracujem 6 rokov ako samostatná asistentka v špeciálnej materskej škole. Aké mám predpoklady sa uplatniť v školstve?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie na prácu v školstve

Na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa - sociálna práca a doplňujúceho pedagogického štúdia ste kvalifikovaná učiteľka strednej školy na predmety, z ktorých ste vykonali štátne skúšky. Na všetky ostatné činnosti v školstve, vrátane pedagogického asistenta, ste povinná absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia zameraného na príslušnú kategóriu. Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé činnosti sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách. Tam nájdete aj štúdium , ktoré potrebujete ešte absolvovať pre jednotlivé pracovné činnosti.

Andrea Zvěřinová
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, je možné získať príplatok za profesijný rozvoj za publikačnú činnosť - autorstvo stredoškolskej učebnice ?

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g (bývalý kreditový príplatok) a podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. možno priznať za presne v zákone stanovené vzdelávacie aktivity v rámci profesijného rozvoja. Za publikačnú činnosť - autorstvo stredoškolskej učebnice tento príplatok priznať nemožno.

Jana Balážová 2
Špeciálny pedagog

Dobrý deň, prosím Vás, mám ukončenú strednú pedagogicku školu odbor socialno výchovný pracovnik a pomaturitné štúdium špeciálna pedagogika ukončené doplnkovou maturitou. Momentálne pracujem ako asistent učiteľa a mala by som záujem o pozíciu špeciálneho pedagóga. Je nutne vysokoškolské vzdelanie alebo sa to dá aj nejako inak. Dakujem za odpoved

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre školského špeciálneho pedagóga je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Mirka26
Šepciálny pedagóg

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadom vzdelania špeciálneho pedagóga. Mám ukončený 2 stupeň sociálna práca. Mohla by som vykonávať prácu špeciálneho pedagóga popri jeho štúdiu. Či je to možné až po vyštudovaní? Dakujem

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg musí spĺňať kvalifikačné predpoklady už pri vzniku pracovného pomeru. Kvalifikačné predpoklady na túto činnosť sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.