4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Neukončenie DPŠ v lehote 4 rokov

Dobrý deň,

učiteľ odborných predmetov, ktorý má VŠ neučiteľského smeru nesplní podmienku ukončiť štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (DPŠ) v lehote do 4 rokov od vzniku prvého pracovného pomeru podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. Je možné s ním skončiť pracovný pomer?

V § 63 Zákonníka práce ods. 1 je uvedené:

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak:
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce

V období do 4 rokov od vzniku prvého pracovného pomeru sa tento učiteľ považoval za učiteľa spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ale po uplynutí 4 rokov kvalifikačné predpoklady spĺňať už nebude.
Môže mu dať škola výpoveď v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) 1 pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?

Maria Pavlikova
Neukončenie DPŠ v lehote 4 rokov

Všetko, čo uvádzate v otázke, je v súlade so zákonom. S Vašim zamestnancovi môžete skončiť pracovný pomer pre neplnenie kvalifikačných predpokladov. Pozastavila som sa nad tým, či od 1. 9. 2019 ( platnosť zákona č. 138/2019 Z. z.) uplynuli štyri roky. Podmienku ste dali Vášmu zamestnancovi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/20109 Z. z. Alebo sa mýlim?

Neukončenie DPŠ v lehote

Áno, učiteľ nastupoval 1.9.2018. Podmienka sa mu do pracovnej zmluvy dala podľa vtedy platného § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009. Bol povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti najneskôr do 2 rokov od vzniku prvého pracovného pomeru a najneskôr do 4 rokov pracovného pomeru, t.j. 31.8.2022 ho bol povinný ukončiť.

V novom zákone č. 138/2019 platného od 1.9.2019 podmienka splniť kvalifikačný predpoklad do 4 rokov platí naďalej, v § 83 ods. 1.

Lenže učiteľ nastúpil do 1. ročníka DPŠ až teraz v septembri 2021 a štúdium neukončí skôr ako za 2 roky - v auguste 2023. Tým nedodrží lehotu na splnenie kvalifikačného predpokladu, ktorá mu plynie do 31.8.2022. Výpoveď je možné dať v septembri 2022, skôr zrejme nie?

Maria Pavlikova
Neukončenie DPŠ v lehote

Skončenie pracovného pomeru pre neplnenie kvalifikačných predpokladov môžete realizovať až keď nastane posledný deň plynutia lehoty a on Vám potrebný doklad nepredloží.