5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
scasnaskolskyportal
Katarína

Dobrý deň,

mám otazku ohľadne dvojitého triednictva. Učím na ZUŠ, kde som ako jediný pedagóg v tanečnom odbore, s počtom žiakov 53. (dokopy 6 ročníkov). Mám nárok na tzv. dvojité triednictvo? Neúspešne som sa to snažila najsť v zákonoch, ale dopočula som sa, že to niektorí učitelia v iných ZUŠ majú- ak počet ziakov presahuje určité číslo. Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Katarína

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa vypláca v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z., a to vo výške 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede alebo v sume 10 %, platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo viacerých triedach.

MagdalénaH
Triednictvo v ZUŠ

Prosím Vás, o Vaše stanovisko, ak je učiteľ na skrátený úväzok ale má triednictvo v ZUŠ, kráti sa mu príplatok podľa jeho úväzku na 5 % zo stanovenej skrátenej mzdy?

MagdalénaH
Triednictvo v ZUŠ

Prosím Vás, o Vaše stanovisko, ak je učiteľ na skrátený úväzok ale má triednictvo v ZUŠ, kráti sa mu príplatok podľa jeho úväzku na 5 % zo stanovenej skrátenej mzdy?

Maria Pavlikova
Triednictvo v ZUŠ

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa vypláca v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. V § 27 ods. 1 uvedeného zákona je uvedené, že všetky zložky funkčného platu sa zamestnancovi poskytujú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak a zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku podľa § 13b ods. 1. Príplatok za triednictvo sa nekráti.