2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Eva Bobovská
eva

Dobrý deň,
chcem sa informovať, ako je to s vyučovaním na odbornom učilišti /pre žiakov so zdrav. znevýhodnením/.
1. Všeobecné predmety /slovenský jazyk, matematika, občianska, etická a telesná výchova/ môže učiť učiteľ, ktorý má ukončenú špeciálnu pedagogiku?
2. Akú kvalifikáciu má mať učiteľ, ktorý bude vyučovať odborné predmety?

Maria Pavlikova
Eva

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na odbornom učilišti sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, VI. časť. Kvalifikačné predpoklady sa odvíjajú od kvalifikačných predpokladov na vyučovanie na stredných školách doplnené o špeciálno-pedagogickú spôsobilosť.