3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Učiteľ splnil požadovaný kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ prvého stupňa ZŠ v roku 2018 ( ukončil VŠ druhého stupňa) .
Od roku 2015 vykonával pracovnú činnosť ako učiteľ ( v kariérovom stupni samostatný PZ ) na prvom stupni v ZŠ, čo podľa zákona č. 317/2019 Z. z. nemohol, lebo nemal dosiahnutý stupeň vzdelania VŠ druhého stupňa, mal iba Bc, a tiež nemohol byť samostatný, ale najskôr nekvalifikovaný... Napriek tomu ho zamestnávateľ zamestnal. Pred rokom 2015 pracoval asi 15 rokov ako vychovávateľ v detskom domove.

Uvažujem správne, keď tvrdím, že až v roku 2018, po splnení kvalifikačného predpokladu, ho zamestnávateľ mohol zaradiť do kariérového stupňa samostatný učiteľ?
V roku 2020 vykonal 1. atestáciu, no neprešla ešte 5 ročná lehota od kariérového stupňa samostatný PZ podľa § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. To znamená zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou bude až v roku 2023.
Je to správne?

Ďakujem pekne za radu.

Maria Pavlikova
Renka

Uvažujete správne a v súlade so zákonom. Nebudem opakovať paragrafy zo zákona, všetko píšete správne. Ak mal na oznámení o výške a zložení funkčného platu napísané že je samostatný učiteľ, dúfam, že nebol zaradený v 7. platovej triede. Ak bol zaradený v 6. platovej triede, tak kariérový stupeň berte ako neznalosť alebo preklep pravdepodobne Vašej predchodkyne a do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou ho zaraďte až po splnení podmienky piatich rokov od skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Renka70
legislatíva a riadenie

Ďakujem pekne za odpoveď.