4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dóra Gyüre
Riaditeľka nespĺňajúca kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
môže byť pedagóg s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa v št. odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD a s ukončeným VŠ vzdelaním 2. stupňa v št. odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie vymenovaný za riaditeľa materskej školy, ak tento pedagóg má prax ako vychovávateľka v ŠKD a učiteľka na 1. stupni ZŠ? Existujú nejaké výnimky alebo špeciálne situácie, kedy by mohla byť vymenovaná za riaditeľku učiteľka, ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady? Ide o cirkevnú materskú školu, ktorá sa bude otvárať v septembri 2022.

Maria Pavlikova
Riaditeľka nespĺňajúca kvalifikačné predpoklady

Vedci zamestnanec v súlade s § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/209 Z. .z - riaditeľ musí spĺňať podľa uvedeného paragrafu kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť, byť zaradený minimálne v kariérovom stupni samostatný, spĺňať podmienky získania profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a podľa § 3 od. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. mať do ukončenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej praxe. Vaša adeptka spĺňa kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, nepotrebuje v tomto žiadnu výnimku. Ostatné podmienky si musíte zhodnotiť, nedali ste informácie o dĺžke praxe. Prax ako pedagogický zamestnanec má, nemusí byť výlučne ako učiteľka materskej školy.

Dóra Gyüre
Doplnenie informácií

Ďakujem pekne za rýchlu odpoveď.

Spomínaná učiteľka má okrem ukončeného VŠ vzdelania /predškolská a elementárna pedagogika/ 3-ročnú prax ako vychovávateľka, pol ročnú prax ako učiteľka na 1. stupni ZŠ a do otvorenia našej materskej školy bude mať 1 rok odpracovaný ako vedúca detských jaslí. Nemá adaptačné vzdelávanie ani funkčné vzdelávanie.

Ak dovolíte, opýtala by som sa Vás ešte na jednu vec. Môže byť absolventka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia - odbor 7649 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - učiteľkou v materskej škole s tým, že by sa dve učiteľky striedali na dopoludňajšej a popoludňajšej smene a táto čerstvá absolventka by teda pracovala s deťmi samostatne?

Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Doplnenie informácií

Ak má adeptka n riaditeľku materskej školy trojročnú prax ako vychovávateľka akože nemá adaptačné vzdelávanie. Riaditeľ si neplní svoje povinnosti a učiteľ nesie následky. Na druhú časť odpovedám, že aj čerstvá absolventka môže pracovať s deťmi samostatne, veď je kvalifikovaná, musí byť zaradená do adaptačného vzdelávania. Neuvádzate typ materskej školy, pozrite si novú vyhlášku o materskej škole č. 541/2021 Z. z., hlavne § 3, kde zistíte koľko učiteliek musí byť na vyučovaní.