34 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
katarina102
príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na príplatok za profesijný rozvoj.
V 8/2017 som nastúpila do ZŠ ako začínajúca učiteľka. V 9/2018 som bola preradená do kategórie samostatná učiteľka. Získala som 120 kreditov, 60 som si uplatnila na vykonanie 1.atestácie, ktorú som úspešne vykonala 11/2019. Zamestnávateľ mi povedal, že ma do vyššej platovej triedy (učiteľ s 1.atestáciou preradí až po uplynutí 5 rokov v platovej triede samostatný učiteľ, t.j. 9/2023). Do 31.8.2026 mi bude vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12% za získané kredity.
V súčasnosti si dopĺňam špeciálno-pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie ďalšieho vyučovacieho predmetu (ILI) a v 9/2021 by som mala úspešne absolvovať rozširujúce štúdium na UK v Bratislave. Za toto štúdium by mi mal patriť príplatok za profesijný rozvoj vo výške 6% počas 7 rokov. Chcem sa opýtať kedy mi zamestnávateľ bude tento príplatok vyplácať. Už od 10/2021 a to do 10/2028 (do 8/2026 vo výške 12%, a do 10/2028 vo výške 6%) alebo až po uplynutí doby vyplácania 12% za kredity (čiže do 8/2026 12% za kredity, od 9/2026 do 8/2033 vo výške 6%)? Môžem si o príplatok vo výške 6% za absolvovanie rozširujúceho štúdia požiadať až po uplynutí vyplácania 12% za kredity, tzn. 1.9.2026? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý máte vyplácaný pravdepodobne od roku 2018 od sa od 1. 9. 2019 pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g uvedeného zákona a bude sa vyplácať do 31. 8. 2026. Keďže ho máme vyplácaný vo výške 12 %, čo je maximálna výška tohto príplatku, na vyplácanie ďalšieho príplatku za profesijný rozvoj nárok do 31. 8. 2026 nemáte. V súčasnosti v súlade s § 64 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. sa za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky príplatok za profesijný rozvoj nepriznáva.

Katarina Baleko...
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Asi som zle položila otázku. Ja som špeciálnu pedagogiku ukončila Mgr.štúdiom a v súčasnosti si dopĺňam vzdelanie o Pedagogiku žiakov s NKS aby som bola kvalifikovaná na vyučovanie ďalšieho predmetu ILI (pracujem na skole pre žiakov s NKS a ILI je sučasťou rozvrhu). Ani za toto štúdium sa nepriznáva príplatok za študijný rozvoj? Študujem to na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Ak sa príplatok uznáva môžem si ho uplatniť až od 1.9.2026, t.j.az 5 rokov po ukončení štúdia a poberať ho 7 rokov? Ďakujem ešte raz za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Neberte to zle, ale dnes Je predčasné a aj trochu zbytočné to riešiť. Keď bude september 2026 a Vy budete mať osvedčenie, tak na základe legislatívy bude Váš zamestnanec postupovať. Dnes to platí tak ako som napísala v predchádzajúcej odpovedi. Vypláca sa Vám príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. v plnej možnej výške.

katarina102
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem pani Pavlíková za odpovede. Máte pravdu, je to ešte ďaleká budúcnosť, aj zákony sa každú chvíľu menia. Prajem pekný deň.

7959068183
Petra

Dobrý deň, poprosím o radu. Mám ukončenú pedagogiku Ekonomický smer. Teraz pracujem ako samot. asistentka na Zš. nakoľko nemám miesto v mojej aprobácie. Môžem si spravit rigoróznu skúšku a mať zvýšenný plat . A potom keď budem samotný pedag.5 rokoch sa mi zvýši trieda. Je to reálne, ďakujem vopred

Maria Pavlikova
Petra

I napriek tomu, že neviem aké máte vzdelanie a či ste kvalifikovaná, na základe rigoróznej skúšky sa Vám plat nezvýši. Keď budete päť rokov zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec, môžete vykonať prvú atestáciu a na jej základe postúpite do vyššej platovej triedy a zvýši sa Vám plat. Ale tak ako uvažujete vo svojej otázke, to nejde.

7959068183
Petra

Pekný večer. Mám ukončené Učiteľstvo ekonomických predmetov. A tým by som si chcela spraviť Rigoróznu skúšku .Len neviem či si ju potom viem uplatniť ,keď budem samot. pedagóg ,po 5 rokoch ako píšete 1 atestáciu ,alebo by som musela si urobiť ďalší predmet a to by sa mi zarátalo ako 1 atestácia .Ja viem je to trošku unáhlené ,len či radšej odučiť 5 rokov ako samot. pedag. a tak si spraviť rigoróz. skúšku aby sa zas nepomenili zákony. Zvýšenie platu som mala na mysli ako keď si učiteľ zvyšuje profesijný rozvoj ,má príplatok 6% ,ale či to platí aj na asistenta keby som teraz si spravila rigoróz. skúšku v tomto mám medzery, a by som potrebovala pomôcť .A ešte jednu otázočku 2 atestácia sa vykonáva po ďalších 5 rokoch ak sa nemýlim .ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Petra

Ja v podstate viem, na čo sa pýtate, ale tak to nejde. Ako pedagogický asistent si žiadnu rigoróznu skúšku ani atestáciu ani prvú ani druhú v súčasnosti robiť nemôžete. Na takéto vzdelávanie Vás neprijmu. Chystá sa novela zákona č. 138/2019 Z. z., ale treba vyčkať. Najlepšie by bolo, aby ste učili kvalifikovane minimálne päť rokov a následne rozmýšľali o zvyšovaní kvalifikácie, prípadne platu. Na pozícii asistenta toho veľa platovo nezmôžete.

7959068183
Petra

Ďakujem veľmi pekne za radu ...

7959068183
Petra

Môžem otázočku píšete ,že sa bude zákon novelizovať náhodou neviete aké body sú v novele zákone ak by ste mohli poslať môj meil.. h.petka@gmail.com ďakujem

Maria Pavlikova
Petra

Ja nie som zákonodarca. Ja viem len to, čo počujem v rádiu alebo televízii od pána ministra školstva. To isté počujete aj Vy. Treba to jednoducho sledovať.

7959068183
Petra

Ďakujem pekne za odpoveď .Prajem pekný deň :-)

Jana Mózerová
Príplatok za profesijný rozvoj

Učiteľka u nás pracuje od septembra 2020. Teraz priniesla osvedčenia z obdobia pred 1.9.2019 na priznanie príplatku za profesijný rozvoj, na ktorý má nárok.. Môžeme jej tento príplatok doplatiť?
Ďakujem krásne.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Pri zmene zamestnávateľa po 1. 9. 2020 sa príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. priznáva na základe potvrdenia od predchádzajúceho zamestnávateľa o predchádzajúcom priznaní a vyplácaní kreditového príplatku podľa § 14 uvedeného zákona. Osvedčenia sa nepredkladajú. Ak Vám zamestnanec nepredloží potvrdenie o jeho vyplácaní, nie ste povinní príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona ani priznať ani doplatiť.

rusnakovasilvia4
Určenie platovej triedy

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka akordeónu v ZUŠ, mám ukončené konzervatórium, pedagogickú fakultu učiteľstvo I.stupňa a I.atestáciu z Hv, momomentálne som v 6.platovej triede bez nároku na triednicky príplatok, chcela by som sa opýtať, či mi neplatí I.atestácia aj ku konzervatóriu, a či nemám nárok na triednicky príplatok pri tom vzdelaní, ktoré teraz mám. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Určenie platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov ZUŠ sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, V. časť. Ospravedlňujem sa, ale z Vašej otázky mi nie je jasné Vaše vzdelanie. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa neurčuje na základe vzdelania, ale na základe špecializovanej činnosti triedneho učiteľa.

rusnakovasilvia4
Určenie platovej triedy

Moje vzdelanie je učiteľstvo I. stupňa ZŠ magisterské štúdium, I. atestácia z HV pre I.stupeň ZŠ, konzervatórium ako učiteľ akordeónu, momentálne učím na plný úväzok 26 hodín týždenne. Ako sa presne určuje špecializovaná činnosť triedneho učiteľa, alebo kde by som to mohla nájsť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Určenie platovej triedy

Najskôr musíme zistiť, či ste kvalifikovanou učiteľkou akordeónu na ZUŠ. Máte absolvované konzervatórium, ale máte ho ukončené absolutóriom ? V prípade, že nie, berieme do úvahy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy, ktoré zodpovedá vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, V. časť, 12. bod, ak bolo ukončené v období rokov 2002 - 2019. V tom prípade vyhláška vyžaduje absolvovať rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie príslušného vyučovacieho predmetu. Predpokladám, že rozširujúce štúdium nemáte absolvované a zamestnávateľ Vám neuznal tým pádom ani atestáciu a preto Vás zaradil do 6. platovej triedy. Čo sa týka triednictva, Vy musíte vedieť, či ste triednou učiteľkou alebo nie. Nič iné netreba splniť. Spýtajte sa riaditeľa.

Jana Mózerová
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, pani učiteľka je u nás zamestnaná od 1.9.2020, v januári doniesla osvedčenia a ešte má priniesť potvrdenie ohľadne poberania príplatku za profesijný rozvoj. Keď teda zdokladuje všetky náležitosti mám je príplatok za profesijný rozvoj doplatiť od 1.9.2020?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

V prípade, že pedagogický zamestnanec menil zamestnávateľa od 1. 9. 2019 a neskôr ako doklad na priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. predkladá v prvom rade potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o vyplácaní kreditového príplatku podľa § 14 uvedeného zákona. O tom, či príplatok doplatíte rozhodne riaditeľ. Zamestnanci celé roky "naháňajú a zbierajú kredity", aby ich potom odložili do zásuvky.

rusnakovasilvia4
Určenie platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, aspoň sa v tom teraz lepšie orientujem, konzervatórium mám ukončené samozrejme s absolutóriom.
Ešte raz ďakujem

Lenkačka
Otázka

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, do akej platovej triedy po správnosti mam byť zaradená, ak: mam 19 hodín ANJ na ZŠ 2.stupen + 5 hodín MAT v špeciálnej triede, 5.trieda A variant + triednictvo v tejto triede. Platova trieda 1, alebo platova trieda 2. mi prislúcha? Kvalifikovaná som v oboch smeroch. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Otázka

Zákon nerieši pracovnú triedu v tých prípadoch, keď učiteľ vykonáva pracovnú činnosť v bežnej triede a niekoľko hodín v špeciálnej triede. Zaradená máte byť v 7. platovej triede, pracovná trieda jeden.

Lenkačka
Otázka

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

alena93
Príplatok za profesijny príplatok

Dobrý deň,
nemala som kreditový príplatok. Avšak by som chcela ziskať súčasný možný príplatok za profesijný rozvoj v najvyššej možnej hodnote. Ukončila som teraz v auguste dve rozširujúce štúdia (dva vyučovacie predmety Geo a Dej) Za rozširujúce štúdium je príplatok 6%. Ak som ich absolvovala dve, mám nárok na 12%? Alebo si musím urobiť inovačné v hodnote 6%? Čiže by som mala 6% za rozširujúce a 6% za inovačné vzdelavanie, aby som mohla brať až 12% príplatok za profesijný rozvoj, čo je najvyšia možná suma. Je to možné?

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa vypláca tak ako je v uvedenom paragrafe definované. Nemusí ísť o kombináciu rôznych vzdelaní. Dôležité je, aby ste vzdelávanie mali zaradené v pláne profesijného rozvoja a v pláne vzdelávania a na základe toho sa bude odvíjať aj priznanie uvedeného príplatku po ich absolvovaní.

m.chovanova
príplatok-prof.rozvoj

Dobrý deň,
prosím Vás, od 01.09.2021 nastúpila do našej MŠ učiteľka MŠ, ktorá do 28.02.2021 pracovala v inej MŠ, kde jej bol vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj - §32g zákona č.553/2003 Z.z.
Od 01.03.2021 do 31.08.2021 bola nezamestnaná. Môžme jej vyplácať od 01.09.2021 tento príplatok po predložení potvrdenia od bývalého zamestnávateľa ?
Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
príplatok za profesijný rozvoj

Na základe potvrdenia od predchádzajúceho zamestnávateľa môžete pokračovať vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026.

m.chovanova
príplatok-prof.rozvoj

Veľmi pekne Vám ďakujem.

Peter Nováček
Príplatok za profesijný rozvoj - zmeny od 1.1.2022

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na príplatok za profesijný rozvoj.
Je pravda, že v roku 2019 priznaný príplatok za profesijný rozvoj vo výške 6% sa od januára 2022 v zmysle novej legislatívy upravuje? Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj - zmeny od 1.1.2022

Od 1. 1. 2022 došlo k zmene výšky niektorých ustanovení ods. 1 v § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., t.. j. k zmene výšky príplatku, ale v prechodných ustanoveniach nie je zmienka, že sa budú upravovať v novej výške. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje napr. rozširujúce štúdium po 1. 1. 2022 priznáte mu 12 %. v súlade s § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z.

Iri Sebők
Príplatok za profesijný rozvoj 2022

Dobrý deň pani Pavliková,
Chcela by som Vás poprosiť o radu :
1. PZ- učiteľka materskej školy ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa - predškolská pedagogika – štúdium ukončené v roku 2008.
Kvalifikačné vzdelávanie - Rozširujúce štúdium v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy,
v študijnom programe : učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v rozsahu 202 hodín ukončené 25.8.2021. (získala kvalifikačné predpoklady pre podkategóriu učiteľ prvého stupňa ZŠ). Môže sa jej priznať kreditový príplatok nakoľko rozširujúce štúdium ukončila v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ?

2. PZ - učiteľka materskej školy s ukončeným vzdelaním VŠ II. stupňa – predškolská a elementárna pedagogika ukončené v roku 2018. Nástup do zamestnania ako učiteľka MŠ v septembri 2018.
Rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – PaedDr.ukončila 3.9.2020. K 31.12.2021 má trojročnú pedagogickú prax. Môžeme jej priznať kreditový príplatok od 01.01.2022 ? ak áno 6 alebo 12 % ?
Ďakujem za odpovede

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj 2022

Za rozširujúce štúdium v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Vašej zamestnankyni patrí príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., ods. 1 písm. a.) Jeho výška závisí od toho, či ste ho priznali v roku 2021 alebo od 1. 1. 2022, pretože výška tohto príplatku sa zmenila od 1. 1. 2022. V druhom prípade za rigoróznu skúšku pani učiteľke nepriznáte žiadny príplatok. Až po dovŕšení piatich rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatná učiteľka v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. zaradíte Vašu učiteľku do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou. Kreditové príplatky sa neposkytujú od 1. 9. 2019 Od 1. 1. 2022 platí novela zákona č. 414/2021 Z. z., ktoru sa novelizoval zákon č. 138/2019 Z. z. a aj zákon č. 553/2003 Z. z.