4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bea J
65 rokov a ukončenie PP s pedagogickým zamestnancom

Prosím o usmernenie ktorá alternatíva je správna.
1. Alternatíva – pedagogický zamestnanec ( PZ) v zmysle zákona 138/2019 dosiahol v tomto roku vek 65 rokov. Pracovný pomer s ním ukončíme oznámením o ukončení PP zo zákona v zmysle §82 ods.7 k 31.8.2022. V organizácii odpracoval 31 rokov. Vyplatíme odstupné ( 4) + (1v zmysle KZ) a odchodné (1+1v zmysle KZ)
2. Alternatíva – doručíme výpoveď v zmysle zákona 138/2019 § 82 ods. 7, s tým že mu začne plynúť 3 mesačná výpovedná doba od júna 2022 a k 31.8.2022 bude PP ukončený. Samozrejme dostane odchodné a odstupné.

3. Je potrebné takéto ukončenie PP prerokovávať z odborovou organizáciu, ale stačí len oznámenie o ukončení PP odborovej organizácii zaslať?
4. Ak by sme s PZ uzatvorili od septembra nový PP na dobu určitú prináleží mu odstupné?

Maria Pavlikova
65 rokov a ukončenie PP s pedagogickým zamestnancom

Správna je alternatíva č. 1. V § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. nie je uvedená výpoveď ani výpovedná doba. Je to skončenie pracovného pomeru zo zákona, nie výpoveď. Nie je to potrebné prerokovať s odborovou organizáciou, bolo by to uvedené., stačí oznámiť. Pri odstupnom uplatníte § 76 ods. 4 Zákonníka práce.

Mgr. Hilda Dienová
odchod do dôchodku

Zamestnávateľa som písomne požiadala o ukončení pracovného pomeru dohodou z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. k 31.07.2022. Zamestnávateľ mi oznámil, že nevidí dôvod prečo by som mala ukončiť pracovný K 31.07.2022 a mám si dať k 30.06.2022 a zobrať si zostatkovú dovolenku v máji a v júni ešte pracovať. Chcem vedieť či mám nárok na odstupného alebo odchodného lebo mám o to tiež požiadať, Podotýkam, že tohto zamestnávateľa som odpracovala 42 rokov . Moje prvé a aj posledné zamestnanie,

Maria Pavlikova
odchod do dôchodku

Ak ste Vy požiadali o skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku a určili ste si termín, tak zamestnávateľ to môže, ale nemusí akceptovať. Podľa mňa je správne, aby ste v máji a v júni ešte pracovali, následne si vyčerpali dovolenku a k posledného dňu vyčerpania dovolenky končili pracovný pomer. 30. 7. 2022 sa mi zdá schodnejší dátum. Škoda, že nepíšete, koľko máte dovolenky, pretože pracovný pomer sa nemusí skončiť iba k poslednému dňu v mesiaci. Máte nárok na odchodné, žiadať nemusíte.