2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
hanka60
Pracovné voľno

Patrí pracovné voľno 5 dní podľa § 82 pedagogickému asistentovi bez ped. vzdelania, prijatému na zástup od 10.1.2022 do 31.08.2022? V máji vykoná maturitnú skúšku na SPgŠ. Za skorú odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Pracovné voľno

Ak máte na mysli pracovné voľno podľa § 82 zákona č. 138/2019 Z. z. na vykonanie maturitnej skúšky, tak v uvedenom paragrafe sú presne uvedené vzdelávania, za ktoré sa pracovné voľno s náhradou funkčného platu poskytuje. Maturitná skúška tam uvedená nie je.