4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
manus
PRIPLATOK ZA PROFESIJNY ROZVOJ

Dobrý den, nastupuje k nám do zamestnania vychovávateľka do skd. Doložila mi 2x osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní 6 kreditov + 15 kreditov. Z predošlého zamestnania má doklad o priznaní príplatku za profesijný rozvoj v zmysle §14e avšak neuvádza sa v akej výške. Tvrdí mi že mala uznané 3%. Som nováčik preto sa pýtam - kedže súčet jej kreditov je iba 21 (spolu v rozsahu 60 hodín) má mať uznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa §14e zákona č. 553/2003? Nie sú 3% uznávané za inovačné vzdelávanie? Veľmi pekne ďakujem za ozrejmenie.

Maria Pavlikova
PRIPLATOK ZA PROFESIJNY ROZVOJ

Ak Vám pani vychovávateľka priniesla osvedčenie, na ktorých sú uvedené kredity, tak rozhodne nie sú vydané po 1. 9. 2019, odkedy sa príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona vypláca. Musí Vám doniesť potvrdenie o tom, či mala priznaný kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z, ktorý sa od 1. 9. 2019 pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. v akej výške a odkedy dokedy. Skrátka za kreditové vzdelávanie nemôže mať príplatok vo výške 3 % v žiadnom prípade. Nemôžete sčitovať 60 hodín a 21 kreditov. Určite niečo nie je správne. Inovačné vzdelávanie nie je za kredity a musí byť absolvované po 1. 9. 2019.

manus
PRIPLATOK ZA PROFESIJNY ROZVOJ

Dobrý deň pani Pavlíková, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Áno máte pravdu obe osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania boli vydané pred rokom 2019. Ešte Vás poprosím ozrejmiť mi informáciu ohľadom potvrdenia o priznaní príplatku. Ona mi doniesla od predošlého zamestnávateľa PRIZNANIE PRÍPLATKU ZA PROFESIJNY ROZVOJ kde je to teda napísané ze jej priznávajú príplatok podľa §14 e Zákona č. 553/2003 od 1.1.2019 do 1.1.2029 ale nie je tam percento, čiže požadovať od nej aj percento v akej výške sa príplatok vypláca? A v prípade že jej to u bývalého zamestnávateľa vydajú môžem to pokladať pre mňa za doklad, na základe ktorého jej môžeme príplatok vyplácať? Vopred ešte raz veľmi pekne ďakujem za ochotu.

Maria Pavlikova
PRIPLATOK ZA PROFESIJNY ROZVOJ

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. .z sa vypláca od 1. 9. 2019. V žiadnom prípade nie od 1. 1. 2019, keď ešte v zákone nebol ukotvený a do 1. 1. 2029, to je čo za ..... Predložila Vám chybné potvrdenie a ja Vám to podrobne vysvetľujem, že jej ho nemôžete uznať. Na čo sa pýtate na môj názor, nemusíte ho síce rešpektovať, ale aj tak.. Za kredity sa percentá nikdy nedávali. Skúste si prečítať aj moje predchádzajúce vysvetlenie a odpoveď.