11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
maria26
zaradenie

Od 1.9.2021 prijímame učiteľa ANJ na II. stupeň ZŠ, ktorý má vyštudovanú VŠ II. - učiteľstvo všeob.predmetov - špecifikácia ANJ - NJ, má prax 11 rokov, 1. atestáciu a 12 % príplatok za prof.rozvoj /uznaný predch, zamestnavateľom/. U nás bude mať plný úväzok 23 hodín ale zo svojej aprobácie bude učiť len 9 hodín.
Zaradíme ho do 6PT ako nekvalifikovaného? Je to správne?

Maria Pavlikova
Zaradenie

Vaše zaradenie je správne. Vyplýva to z § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. .z

Andrea2021
zaradenie pedagogický asistent

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o Vaše stanovisko k zaradeniu pedagogického asistenta. Pedagogický asistent má ukončené VŠ vzdelanie v odbore sociálna práca a v stanovenej lehote si doplnil DPŠ, avšak nie na VŠ, ale na Strednej odbornej škole pedagogickej pomaturitným štúdiom. Do akej platovej triedy má byť tento pedagogický asistent zaradený?

Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie pedagogický asistent

Váš pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady pre svoju činnosť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradíte ho do 5. platovej triedy.

Andrea2021
Zaradenie

Ďakujem za Vašu rýchlu odpoveď.

Adrika37
zaradenie učiteľa ANJ - adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Od septembra prijímame učiteľa ANJ. Má ukončené VŠ II. stupňa v roku 2006 na UK (filozofická fakulta) učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov, aprobácia: ANJ a lit.+filozofia.
V rokoch 2002 až 2006 pracovala na dohodu o vykonaní práce ako učiteľka ANJ na súkromnej strednej škole.
Nakoľko pedagogické vzdelanie ukončila až v roku 2006 a po tomto období ako učiteľka nepracovala, mala by som ju zaradiť ako začínajúci pedagogický zamestnanec a musí absolvovať adaptačné vzdelávanie.
Uvažujem správne?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa ANJ - adaptačné vzdelávanie

Prikláňam sa k Vašej úvahe. Aj keď už pracovala v školstve, ale 15 rokov je veľká pauza. Bude začínajúca. Adaptačné vzdelávanie nemusí trvať celý rok, ale treba ho absolvovať.

Adrika37
zaradenie učiteľa ANJ - adaptačné vzdelávanie

Ďakujem pekne za odpoveď.

marcelka1964
Dobrý deň,

Dobrý deň, Od nového školského roka mam pracovať ako asistent učiteľa. Moja otázka znie aký je pracovný čas asistenta učiteľa koľko hodín ma odpracovať a či do pracovného času /úväzku spadajú aj dozory počas prestávok. ďakujem

MiriamNeu
vzdelanie

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť, máme pomocnú silu v kuchyni, ktorá nemá výučný list v odbore kuchár a chceli by sme, aby sa stala pomocnou kuchárkou. Chce si dorobiť vzdelanie, bude jej stačiť vysvedčenie o záverečnej skúške v odbore kuchár (1-ročné skrátené štúdium) alebo musí mať výučný list v odbore kuchár (2-ročné skrátené štúdium. Ďakujem

Maria Pavlikova
vzdelanie

Ak si pozriete katalóg pracovných činností - nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. 2. diel -pre manuálne činnosti tak zistite, že pomocná sila v kuchyni je zaradená v 1. platovej triede, kde sa žiadne vzdelanie nestanovuje.