3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Angela Lattová
Odbornosť vyučovania KMM

Pekný deň pani Pavlíková.
Som učiteľkou na SŠ / 36 rokov/ s aprobáciou Ruský jazyk- Psychológia – Etická výchova. Prosím Vás o informáciu, či môžem kvalifikovane učiť predmet Spoločenská komunikácia v 1ročníku. Obsahom predmetu KMM v tomto ročníku sú len témy zo psychológie – základy psychológie osobnosti a komunikácia . Za informáciu ďakujem.

Maria Pavlikova
Odbornosť vyučovania KMM

Odpoveď na Vašu otázku Vám musí dať Váš riaditeľ, pretože on pozná obsah školského vzdelávacieho programu. V súlade s § 14 zákona č. 38/2019 Z. z. zamestnávateľ posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov, a to na základe posúdenia obsahu absolvovaného vzdelania a jeho porovnaním s obsahom školského vzdelávacieho programu.

Angela Lattová
Odbornosť vyučovania KMM

Ďakujem Vám za informáciu.