2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Meryk
meryk

Zaradenie do platovej triedy
Dobrý deň prajem pani Pavlikova.
Poprosila by som Vás poradiť do akej platovej triedy by som mala byť zaradená s nasledovným vzdelaním:
1.stupen Vš BC. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
2.Stupeň Vš Mgr. Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
V súčasnosti od 1.9.2022 učiteľka Mš zaradená do adaptačného vzdelávania + dorábam si pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole - učiteľstvo pre Mš a vychovávateľstvo...
Ďákujem veľmi mi to pomôže

Maria Pavlikova
meryk

Zatiaľ ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy. Ako začínajúcu Vás zaradili do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do 6. platovej triedy, kde ostanete zaradená aj po absolvovaní strednej pedagogickej školy, ktorou získate požadovaný kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť učiteľky materskej školy.