4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
SOSkola

Dobrý deň, ako správne formulovať v dohode o zmene pracovných podmienok zmenu, resp. ako riešiť učiteľa (16 hod/týžd PVVČ) a jeho špecializovanú činnosť v kariérovej pozícii od 1.9. 2022 školský digitálny koordinátor (ŠKD). Nestačí len doplniť pracovnú náplň o činnosť ŠKD? Ďakujem

Maria Pavlikova
SOSkola

V prvom rade si musíme ujasniť, či ide o kategóriu pedagogického zamestnanca podľa § 19 písm. i) zákona č. 138/2019 Z. z. alebo sa Jedná sa o kategóriu učiteľ, ktorý súčasne s výkonom tejto pracovnej činnosti vykonáva špecializovanú činnosť podľa § 36 ods. 1 písm. o) zákona č. 138/2019 Z. z. Treba mať v tom jasno, pretože v súlade s § 3 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. sa stanoví aj pracovný čas, keďže školský digitálny koordinátor má pracovný úväzok 37,50 hod. Ako pedagogickému zamestnancovi sa môže podľa § 5 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. základný úväzok upraviť. V pracovnej náplni to musí mať špecifikované a v pracovnej zmluve nie je potrebné doplniť ďalšiu činnosť, ak to bude špecializovaná činnosť ako napr. triedny učiteľ a pod.

SOSkola
SOSkola

Ďakujem za odpoveď. takže doplním do pracovnej náplne špecializovanú činnosť. Chcela by som Vás poprosiť ešte o usmernenie školského špeciálneho pedagóga - zaradenie. Učiteľ 17 rokov ped. prax. ukončené VŠ II. stupeň učiteľstvo pre špeciálne školy: pedagogika emocionálne a sociálne narušených a učiteľstvo všeobec-vzdel. predmetov slov.jazyk a literatúra. Osvedčenie o I. atestácii -Aktivizujúce metódy vo vyučovaní slov jazyka (2014) , k 31.8.2019 priznané kredity §32g 6%+6%. Zaradiť do 7 PT 2 kategória ? Ďakujem za Váš čas

Maria Pavlikova
SOSkola

Prvú atestáciu vykonanú v kategórii učiteľ pre kategóriu školský špeciálny pedagóg mu neuznáte, zaradenie do 7. platovej triedy, pracovná trieda dva je správne. Kreditový príplatok 6 % + 6 % mu budete vyplácať do 31. 8. 2026.