6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka78
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

zamestnankyňa je mzdárkou a personalistkou na ZŠ, zároveň od 1.9.2022 učí matematiku na 2.stupni ZŠ 10 hodín týždenne priama V-V činnosť, je v adaptačnom vzdelávaní. Má ukončenú VŠ 2. stupňa - odbor sociálna práca, v júni 2022 ukončila DPŠ. Podľa § 83 zákona 138/2019 jej plynie 4-ročná lehota na splnenie kvalifikačných predpokladov (aprobácia matematika). Je zaradená do 6. triedy + príplatok začínajúceho PZ.
Otázka: Po ukončení adaptačného bude preradená do 7. triedy al. zostáva v 6. triede v zmysle § 13 ods. 1 (nevyučuje aprobačné predmety ) al. je možnosť v tomto prípade využiť § 13 ods. 2 písm. b) kedy sa nevyžaduje požiadavka podľa ods. 1, t.j. odborník z praxe, ak jeho úväzok je najviac desať hodín týždenne?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Ak ste uplatnili § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., tak využijete aj § 83 ods. 4 uvedeného zákona a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 7. platovej triedy. § 13 ods. 1 ani odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z. sa neužije v žiadnom prípade, Podľa Vás sociálna práca - matematika = odborník z praxe ? To ste nemysleli vážne.

Lenka78
zaradenie do platovej triedy

ďakujem za odpoveď, nebola som si istá, či môže byť v 7. triede po ukončení adaptačného v prípade, že nevyučuje aprobačné predmety (tak som hľadala nejakú možnosť : ) ; ale ako píšete, § 13 v tomto prípade nevyužívame; prajem pekný deň

Maria Kenderová
zaradenie

Dobrý den, chcela by som sa spýtať : mám ukončenú VŠ učiteľského smeru druhého stupna v roku 1997 , od septembra 1997 som v pracovnom pomere. V roku 2005 som ukončila rozsirujuce studium specialnej pedagogiky UK, teda v tom čase som mala viac ako 5 - ročnú prax a RŠ bolo nahradou 1. kvalifikačnej skúšky. V roku 2009 - 2018 som bola na MD. V roku 2018 som sa vrátila do pracovného pomeru, no na funkciu samostatný vychovávateľ, do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená? 1.kvalifikacná skuška =1. atestácia - v tom období, ked som studium absolvovala - momentalne mám úväzok 9 hodín vyučovaných odborne + ŠKD, dakujem

Anna Kubinská
Zaradenie učiteľa

Prijali sme do zamestnania učiteľa , ktorý má ukončené VŠ II: stupňa. menovaný ukončil v školskom roku 2017/2018 adaptačné vzdelávanie. UMB ukončil v roku 2017. Dňa 17. 12.2019 ukončil vzdelávanie doktor pedagogiky ( PaedDr. ), dňa 26.augusta 2020 ukončil doktoranské štúdium ( PhD.) K 31.12. 2021 má 4 roky a 111 dní odbornej pedagogickej praxe. Moja otázka- ako ho máme zaradiť.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa

Vášho učiteľa zaradíte na základe plnenia kvalifikačných predpokladov na jeho pracovnú činnosť s ohľadom na aprobačné predmety.