5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Kviatok
Profesijný rozvoj

Dobrý deň, v roku 2021 som absolvovala rozširujúce štúdium ANJ. Bol mi uznaný príplatok 6%, potom som absolvovala inovačné vzdelávanie za 3% percentá (2022). Moja otázka znie. Ak by som absolvovala ďalšie inovačné vzdelávanie, či mi bude uznaný príplatok 3% alebo je potrebné mať špecializačné vzdelávanie? Inovačné môže byť najviac 9%, čo nemám, ale neviem ako sa ráta to rozširujúce štúdium. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Profesijný rozvoj

Príplatky za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa vyplácajú nasledovne : príplatok za štátnu jazykovú skúšku vo výške 12 %, príplatok za rozširujúce štúdium vo výške 12 % (do 31. 12. 2021 o výške 6 %), príplatok za inovačné vzdelávanie vo výške 3 %, príplatok za špecializačné vzdelávanie vo výške 3 %, vždy z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Nemusíte absolvovať všetky druhy vzdelania. Vo Vašom prípade, ak sa Vám vypláca príplatok za rozširujúce štúdium vo výške 6 % a za inovačné vzdelávanie vo výške 3 %, ešte môžete absolvovať jedno inovačné vzdelávanie, prípadne špecializačné, aj vykonávate špecializačné činnosti s nárokom na 3 %.

Kviatok
Profesijný rozvoj

Ďakujem pekne, pomohli ste mi.

MichaelaLa
počet absolvovaných vzdelávaní za rok

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či sa môžu absolvovať 3 inovačné vzdelávania počas jedného roka s tým, že chcem žiadať o príplatok za ich úspešné absolvovanie?
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
počet absolvovaných vzdelávaní za rok

Dobrý deň,
zákon č. 138/2019 Z. z. definuje vzdelávania, ktoré môže pedagogický zamestnanec absolvovať. Nestanovuje ich počet. To v podstate závisí od ich zaradenia do plánu profesijného rozvoja, kde podľa § 64 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. sa vyznačí súlad profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca s potrebami školy. Priznanie a vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj je potom v kompetencii riaditeľa školy.