2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
rozširujúce vzdelanie

Naša zamestnankyňa začala v školskom roku 2021/2022 rozširujúce vzdelávanie na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici - dvojročné rozširujúce vzdelávania v študijnom programe - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Žiada o uvoľnenie s práce . Na aké pracovné voľno má nárok, keď ju uvoľníme s práce.

Ďakujem

Anna Kubinská

Maria Pavlikova
rozširujúce vzdelanie

Pedagogickému zamestnancovi v súlade s § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3 písm. a) a b) uvedeného zákona.