2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
veve12345
Školský psychológ

Dobrý deň,
mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a filozofia (kt. obsahoval aj základy psychologie). Chcela som sa prihlásiť na rozširujúce štúdium školskej psychológie no z danej školy mi odpísali, že štúdium je určené len pre absolventov odboru psychológia. Pozerala som, ako to je vo vyhláške, a v prílohe o kvalifikačných predpokladoch sa nikde neuvádza, že takéto kvalifikačné štúdium môžu absolvovať len absolventi odboru psychológia. (https://www.epi.sk/disk/zz/file/2020/2020c000z0001p010.pdf),
Rovnako aj na portáli školskej psychológie sa píše citujem: Ako uvádza Vyhláška 1/2020 (o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) školským psychológom sa môžu stať napríklad aj všetci učitelia, vychovávatelia, či majstri odbornej výchovy, ak absolvujú rozširujúce štúdium, čiže aj absolventi učiteľstva psychológie s iným predmetom musia absolvovať ešte 4-semestrálne rozširujúce štúdium."
Môžem sa teda ohradiť voči odmietnutiu z danej školy alebo tomu jednoducho nerozumiem správne?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Školský psychológ

V podstate je to vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. tak ako uvádzate. Neviem ako sa chcete ohradiť voči stanovisku vysokej školy, ak majú také podmienky, tak ich asi na základe Vášho nesúhlasu alebo môjho názoru nebudú meniť. Skúste sa informovať na ministerstve školstva.