7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
schlangi
asistent učiteľa

dobrý deň,
dovolím si položiť otázku,
máme prvýkrát zamestnaného asistenta učiteľa/resp. pedagogického asistenta /dúfam, že je to to isté../
ako ho správne zaradiť do platovej triedy - pri jeho VŠ vzdelaní II. stupňa odbor spracovanie a recyklácia odpadov a DPŠ na výkon pg-činnosti učiteľa profesijných predmetov.
aptačné vzdelávanie absolvoval a v minulosti pracoval už ako asistent učiteľa
ďakujem vopred za odpoveď i Váš čas

Maria Pavlikova
asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Aby bol Váš pedagogický asistent kvalifikovaný na úrovni vysokoškolského vzdelania, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získa požadovaný kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent. Na doplnenie kvalifikačného predpokladu mu plynie (alebo by mala) v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. doba štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve. Táto doba sa počíta od vzniku pracovného pomeru u predchádzajúceho zamestnávateľa. Zaradili by ste ho v súlade s ods. 4 uvedeného zákona do 6. platovej triedy. Ak mu doba na splnenie podmienky neplynie, tak ho zaradíte do 5. platovej triedy.

schlangi
asistent učiteľa

ďakujem za odpoveď i Váš čas

Daniela81
Pedagogický asistent zaradenie

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom zaradenia - platovej tarify pedagogického asistenta. V roku 2010 ukončil štúdium Mgr. v odbore sociálna práca, od 2011-2013 ukončil kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagog. asistentov v školách a šk. zariadeniach v MPC. Do akej tarify bude zaradený? Podľa toho čo som čítala, sa mu VŠ neráta. Adaptačné vzdelávanie ako pedagogický zamestnanec neabsolvoval, absolvoval iba ako odborný zamestnanec.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent zaradenie

Vo Vašej otázke je veľa nejasností. Kde ste čítali, že vysoká škola sa neráta. Vždy sa ráta, ale zohľadňuje sa podľa toho, či je to kvalifikačný predpoklad alebo nie. Akú má strednú školu ? Koľko rokov bol zaradený ako odborný zamestnanec ? Toto všetko ovplyvňuje jeho zaradenie do platovej triedy.

Daniela81
Doplnenie

Doplním Vaše otázky - Stredná škola Gymnázium, pracuje 5 rokov ako odborný zamestnanec, započítaná prax 13 rokov.

Maria Pavlikova
Doplnenie

Pri Vašom pedagogickom asistentovi uplatníte § 29 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a nie je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie. Zaradíte ho do 5. platovej triedy.