6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ZŠA.
Školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom školského špeciálneho pedagóga na ZŠ. Pani vyštudovala učiteľstvo pre 2.stupeň, adaptačné absolvovala v predch. ZŠ, kde jej bol zároveň priznaný aj kreditový príplatok 12%. Tento rok ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky, na základe čoho ju u nás prijímame ako školského špeciálneho pedagóga. Zaujíma ma, či jej ako školskému špeciálnemu pedagógovi priznávam kreditový príplatok 12%, ktorý jej bol priznaný v predch. ZŠ ako učiteľke, alebo v tomto prípade nemám brať do úvahy to, že je pedagogickým zamestnancom a z pohľadu šk. špec. pedagóga nárok na kreditový príplatok nemá.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Vaša novonastupujúca zamestnankyňa Vám pri nástupe do zamestnania predloží potvrdenie o vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., ste povinná toto potvrdenie rešpektovať a pokračovať v jeho vyplácaní. Mení sa kategória v rámci kategórii pedagogických zamestnancov.

ZŠA.
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem. Ja som to takto aj mala pripravená, ale pani riaditeľka mi pri podpisovaní dekrét vrátila, že jej kreditový nepatrí. Preto si to overujem.
Ďakujem ešte raz.

ŠŠP

Na osvedčení býva uvedené, pre akú kategóriu/podkategóriu bolo vzdelávanie určené. Ak len pre učiteľov, tak príplatok patrí iba učiteľovi. Ak pre školských špeciálnych pedagógov, tak príplatok patrí školskému špeciálnemu pedagógovi.

Kristína Cesneková
Učenie na prvom stupni zš

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, čo všetko je potrebné na to, aby som mohla učiť na prvom stupni ZŠ.
Mám vyštudovanú soš obchodu a služieb

Maria Pavlikova
Učenie na prvom stupni zš

Aby ste boli kvalifikovaná učiteľka prvého stupňa základnej školy musíte získať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky základnej školy, prvý stupeň, sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. V uvedenej prílohe nájdete všetky možnosti štúdia. Najvhodnejšie by bolo, aby ste vyštudovali študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, učiteľský študijný program zameraný na primárne vzdelávanie. Ostatné štúdiá, ktoré sú uvedené v prílohe, sú plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľov primárneho vzdelávania, ale pre tých, ktorí ich absolvovali v predchádzajúcom období.