3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
megyesiova
Zaradenie zamestnancov

Sme plnoorganizovaná základná škola s právnou subjektivitou a máme v škole zriadené aj špeciálne triedy. Obraciam sa na vás s prosbou o poskytnutie odborných informácií k správnemu zaradeniu uvedených pedagogických zamestnancov:

1. pedagogický zamestnanec pôsobí v školstve od roku 2000. Ukončil Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy a v roku 2010 získal osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na doplnenie špeciálnopedagogických spôsobilostí v odbore: špeciálna pedagogika v špecializácii: pedagogika mentálne postihnutých. V tomto školskom roku má v úväzku len 4 hodiny v špeciálnej triede.
Do ktorej pracovnej triedy by sme ho mali zaradiť? (jeden alebo dva)

2. pedagogický zamestnanec ukončil inžiniersky smer Automatizácia systémov riadenia v roku 1996 a súčasne si urobil vzdelávanie o pedagogickej spôsobilosti: Pedagogika, psychológia a didaktika odborných predmetov pre stredné školy. Od roku 1999 pôsobí v školstve ako učiteľ základnej školy. V roku 2010 ukončil štúdium informatiky a didaktiky informatiky pre základné a stredné školy. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ informatiky v našej základnej škole.
Do ktorej platovej tarify pracovnej triedy jeden by mal byť zaradený? Mal by mu prípadne mal byť uznaný príplatok za profesijný rozvoj za to štúdium informatiky?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnancov

Zaradenie do pracovnej triedy, ak učiteľ učí aj v bežnej triede aj v špeciálnej triede zákon vôbec nerieši. Nepoznám ani stanovisko ministerstva školstva. V prvom prípade by som to riešila dvoma pracovnými zmluvami a keď učí v bežnej triede pracovná trieda 1 a keď učí v špeciálnej triede, pracovná trieda dva. V druhom prípade je učiteľ kvalifikovaný a patrí mu 7. platová trieda. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 138/2019 Z. z. sa poskytuje za zákonom uvedené vzdelávanie absolvované po 1. 9. 2019.

megyesiova
Zaradenie zamestnancov

Ďakujem za odpoveď.