2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
patriot
kvalifikacia

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či do novo zriaďovaného špecializovaného centra môžem prijať za kvalifikovaného zamestnanca špeciálneho pedagóga, ktorý ukončil špeciálnu pedagogiku - pedagogiku mentálne postihnutých (špecializačné štúdium) v roku 2012 a má 10 rokov praxe na škole ako školský špeciálny pedagóg.
Predtým ukončil učiteľstvo akademických predmetov dejepis- náuka o spoločnosti -v roku 2009.
Ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z, príloha č. 11. Váš uchádzač spĺňa vzdelanie podľa bodu 6 uvedenej prílohy a môžete ho prijať na miesto odborného zamestnanca špeciálneho pedagóga.