5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ada Kurekova
Zaradenie do plat. triedy

Dobrý deň. Prosím Vás, v akej plat triede budem zaradená? Budem učiť matematiku a informatiku na zakl. skole. Mám ukončené inžinierske štúdium ekonómie+DPS, a magisterské štúdium naboz. a etická výchova.
Druhá otázka. Ak by som si spravila rozširujúce štúdium matematiky, ako sa zmenia plat. podmienky? Budem mať nárok na 12 perc. priplatok? Prípadne budem mať nárok na zmenu plat. triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do plat. triedy

Dobrý deň,
Vaše zaradenie do platovej triedy závisí od toho, či sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve. Budem teda vychádzať z toho, že prvýkrát nastupujete učiť. Zaradia Vás do adaptačného vzdelávania, čomu zodpovedá 6. platová trieda. Keďže budete učiť matematiku a informatiku, na ktorú nespĺňate kvalifikačné predpoklady, tak zamestnávateľ v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Vám dá podmienku získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie matematiky a informatiky do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. zaradia do 7. platovej triedy až do doby štyroch rokov. Po tejto dobe by ste mali mať ukončené rozširujúce štúdium a ostanete v 7. platovej triede. Na príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. budete mať nárok po jeho úspešnom ukončení.

Ada Kurekova
15 rokov praxe

Dobrý deň.
Nejde o prvý prac.pomer, mám už 15 rokov praxe ako učiteľ odborných ekon.predmetov na strednej škole. Ako by to bolo v tomto prípade? Ďakujem

Ada Kurekova
1.atestacia

Ešte by som doplnila, že počas pôsobenia na strednej škole mi bola uznaná 1. atestácia.

Maria Pavlikova
1.atestacia

Dobrý deň,
ak budete učiť matematiku a informatiku, na ktorú nespĺňate kvalifikačné predpoklady, tak zamestnávateľ Vás zaradí do 6.platovej triedy. Po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia Vás zaradia do 7. platovej triedy. Uznanie atestácie nemám na základe čoho posúdiť.