25 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ada Kurekova
Zaradenie do plat. triedy

Dobrý deň. Prosím Vás, v akej plat triede budem zaradená? Budem učiť matematiku a informatiku na zakl. skole. Mám ukončené inžinierske štúdium ekonómie+DPS, a magisterské štúdium naboz. a etická výchova.
Druhá otázka. Ak by som si spravila rozširujúce štúdium matematiky, ako sa zmenia plat. podmienky? Budem mať nárok na 12 perc. priplatok? Prípadne budem mať nárok na zmenu plat. triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do plat. triedy

Dobrý deň,
Vaše zaradenie do platovej triedy závisí od toho, či sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve. Budem teda vychádzať z toho, že prvýkrát nastupujete učiť. Zaradia Vás do adaptačného vzdelávania, čomu zodpovedá 6. platová trieda. Keďže budete učiť matematiku a informatiku, na ktorú nespĺňate kvalifikačné predpoklady, tak zamestnávateľ v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Vám dá podmienku získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie matematiky a informatiky do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. zaradia do 7. platovej triedy až do doby štyroch rokov. Po tejto dobe by ste mali mať ukončené rozširujúce štúdium a ostanete v 7. platovej triede. Na príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. budete mať nárok po jeho úspešnom ukončení.

Ada Kurekova
15 rokov praxe

Dobrý deň.
Nejde o prvý prac.pomer, mám už 15 rokov praxe ako učiteľ odborných ekon.predmetov na strednej škole. Ako by to bolo v tomto prípade? Ďakujem

Ada Kurekova
1.atestacia

Ešte by som doplnila, že počas pôsobenia na strednej škole mi bola uznaná 1. atestácia.

Maria Pavlikova
1.atestacia

Dobrý deň,
ak budete učiť matematiku a informatiku, na ktorú nespĺňate kvalifikačné predpoklady, tak zamestnávateľ Vás zaradí do 6.platovej triedy. Po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia Vás zaradia do 7. platovej triedy. Uznanie atestácie nemám na základe čoho posúdiť.

Katka567
Kredity a platová trieda

Dobrý deň prajem. Rada by som sa opýtala ako je to s kreditmi (5 rokov som bola v zahraničí). Predtým mi bol uznaný príplatok 12%. Ak sa nemýlim, od 2019 sa to nejak pomenilo. Moje kredity mali platnosť do 17.05.2020. Po tejto zmene sú ešte platné, či sa môžem s 12% príplatkom rozlúčiť?
A ešte by som sa chcela spýtať, kam podľa kvalifikácie (pre mňa po novom) patrím? Mám nastúpiť na prvý stupeň ZŠ. Mám Mgr. titul z odboru učiteľstvo 1.stupňa ZŠ a 12 ročnú prax ako učiteľka (7 rokov 1.stupeň ZŠ, 1 rok 2. stupeň ZŠ a 4 roky ako lektorka v jazykovej škole). Koľko rokov sa mi započíta do platovej triedy? Ďakujem krásne za odpoveď.

Zinulka
Platova trieda

Dobrý deň
Chcem sa spýtať, ako je to platovo, ak by som sa zamestnala ako asistent učiteľa. Mám vysokú školu, ale nie je pedagogického zamerania. Prax v školstve zatiaľ nemám. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Platova trieda

Dobrý deň,
pedagogické vzdelanie môžete získať aj počas pracovného pomeru, a to v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Zaradili by Vás ako začínajúcu do 5. platovej triedy.

Veronika Baliaková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o pomoc. V ktorej platovej triede bude zaradená zamestnankyňa - učiteľka v materskej škole, ak má ukončené Mgr. štúdium Špeciálna pedagogika a úplné stredné odborné vzdelanie odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy ju zaradíte do 6. platovej triedy.

GabSzu
1.atestácia a rigorózka

Dobrý deň! Chcela by som sa informovať,či mám nárok na zaradenie o triedu vyššie,ak som robila rigorózku v roku 2020, mám 2,5 som bola ako samostatný pedagogicky asistent a 3roky ako samostatný pedag. zamestnanec.

Igor1
Zaradenie

Dobrý deň
Chcel by som sa informovať , ak mám vyštudovanú Soc prácu a rozširujúce štúdium spec. pedagogiky plus rozširujúce pedagogické štúdium môžem učiť na spec škole.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov špeciálnych škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 2. diel. Neviem aký je rozdiel medzi rozširujúce štúdium spec. pedagogiky plus rozširujúce pedagogické štúdium, ktoré uvádzate. Skúste to napísať aby som to pochopila. Pravdepodobne musíte získať rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa v základnej škole učí, lebo predpokladám, že predmet sociálna práca sa neučí.

Michalides
triedny učiteľ v špeciálnej triede

Dobrý deň, prosím Vás o radu s ktorou mi nevie zatiaľ nikto pomôcť.

Mám vyštudovaný odbor priemyselná logistika ( Ing. ), ďalej som skončil DPŠ, 2- ročné štúdium a ukončil som aj adaptačné vzdelávanie.
V šk. r. 2022/2023 som sa zapísal na 2 ročné rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky mentálne a viacnásobne postihnutých, ktoré som však následne prerušil a od septembra 2023 v štúdiu zvoleného odboru pokračujem.
Budem po absolvovaní tohto štúdia kvalifikovaný na pozíciu triedneho učiteľa v špeciálnej triede?
Na uvedené sa pýtam z dôvodu novej vyhlášky 173/2023 platnej od 1.9.2023 z ktorej mi zistenie tejto informácie nie je jasné, nakoľko tam nie je jednoznačne uvedená.

Za pomoc a odpoveď vopred ďakujem.

si.kla
Zaradenie do platovej triedy

Dobry den, prosim do kt.plat.triedy patrim, ked mam skonceny 1.stupen VS Manazment kultury a turizmu, statnu jazykovu skusku z anglictiny, pred 6 rokmi som nastupila ako pedag. asistent a ukoncila aj adaptacne vzdelavanie, a spravila som si externe pedag.maturitu, teda som samostatny pedag.asistent. dakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ste kvalifikovaný pedagogický asistent na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí Vám zaradenie do 5. platovej triedy.

porkiac
Plastová trieda

Dobry deň, poprosím o informáciu ohladom tohto, že keď som momentálne samostatný učiteľ v ms s 1atestacou/v 6pl triede/ a spravila by som si len Bc. 3roky, pôjdem automaticky do 7triedy? Dakujem
Iveta

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
Vaša platová (ani plastová ako to uvádzate) trieda sa na základe vysokoškolského vzdelania prvého stupňa nezmení. Vykonaná atestácia v súlade s § 60 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. platí pre príslušný stupeň vzdelania, v ktorom pedagogický zamestnanec atestáciu vykonal.

Jana Kolackova
Zariadenie do platovej triedy

Dobrý deň. Poprosím aké je zaradenie do pracovnej triedy v prípade Učiteľa profesijného rozvoja.
Keď som ucitel profesijneho rozvoja pre špeciálnu pedagogiku.
Alebo prípad, keď som ucitel profesijneho rozvoja pre špeciálnu pedagogiku a predškolská pedagogiku.
Ci v tom je rozdiel podľa môjho vzdelania.
Mgr mám zo špeciálnej pedagogiky a taktiež s predškolskej pedagogiky.
PhDr mám zo špeciálnej pedagogiky.
Bolo mi už uznané dávno ako špeciálnemu pedagógovi, pre zaradenie do vyššej platovej triedy.
Taktiež ale mam PHD z Predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Poprosím o radu do akej platovej triedy momentálne patrím? Do 8 Alebo 9? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

BarboraS
Dpš a uplatnenie

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, aké sú moje možnosti... Mám ukončené medziodborové vysoko školské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva anglického jazyka a filozofie (titul Mgr.)…Popri štúdiu na vysokej škole som si dorábala Doplňujúce pedagogické štúdium v kategórii učiteľ. Bolo mi povedané, že môžem učiť vyšší stupeň základnej školy alebo na strednej škole anglický jazyk a občiansku náuku/výchovu.

Chcela by som sa ale opýtať, ak by som nakoniec chcela učiť v materskej škôlke, je možné sa zamestnať aj tam? Ako vychovávateľka ? Alebo potrebujem nejaké iné vzdelanie? Prípadne do akej platovej kategórie by som zapadala ako učiteľka na strednej škole alebo aj ako učiteľka v škôlke.
Som z toho zmätená…
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Dpš a uplatnenie

Dobrý deň,
učiteľka cudzieho jazyka na strednej škole a učiteľka v materskej škole sú skutočne odlišné pracovné činnosti, na ktoré sa vyžaduje aj rozdielne vzdelanie. Vychovávateľka pracuje v školskom klube detí alebo na školskom internáte a to je zasa iná činnosť. Kvalifikačné predpoklady pre tieto jednotlivé činnosti sú stanovené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. v jednotlivých prílohách. Bolo by vhodné sa s nimi oboznámiť, ak chcete pracovať v školstve.

petragutova
zaradenie do platovej triedy

dobrý deň v roku 2022 som ukončila VŠ 2. stupňa v odbore ucitel ekonomických predmetov. od septembra 2023 študujem na strednej odbornej škole pedagogickej a budúci týždeň nastupujem do prace ako učiteľka MŠ. ide o moje prvé pracovisko v pedagogickom odbore. prosím vás do akej triedy by ma mali zaradiť ? ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
zatiaľ ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy. Keďže sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, zamestnávateľ uplatní u Vás § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Zaradí Vás ako začínajúcu do 6. platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradí ako samostatnú učiteľku materskej školy do 7. platovej triedy až do doby štyroch rokov od začiatku prvého pracovného pomeru. Po štyroch rokoch prehodnotí Vaše skutočné vzdelanie a zaradí Vás v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť.

petragutova
zaradenie do platovej triedy

ďakujem veľmi pekne za odpoved.

prosím vás a existuje nejaký argument pre mzdové oddelenie o uznaní vysokoškolského titulu? nakoľko mzdová ma zaradila do 4. platovej triedy a jej argumentom bolo že moja vysoká skola nie je kvalifikačným predpokladom pre zamestnanie v škôlke takže mi ho neuznáva. ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
trošku Vás poopravím titul je titul, ten sa neuznáva, ale zohľadňuje sa vysokoškolské vzdelanie. Právny argument, ktorý požadujete, som uviedla v predchádzajúcej odpovedi. Aký iný argument ako paragraf zo zákona. Čítali ste moju odpoveď ? Je neuveriteľné, že mzdová účtovníčka nepozná zákon č. 138/2019 Z. z. a vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. 4. platová trieda nemôže byť v žiadnom prípade. Obráťte sa na riaditeľku školy, prípadne na štátnu školskú inšpekciu.