10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Rigirózna skúška

Dobrý deň p. Pavlíková, prosím Vás o radu:
Ped. zamestnankyňa ukončila v r. 2006 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov TV a etickú výchovu. Je zaradená ako samostatný pedagóg do 7 PT.
21.12. vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo TV.
Môže byť zaradená do 8 PT a odkedy?
Ďakujem Vám!

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Dobrý deň,
dôležitý je dátum, odkedy je Vaša zamestnankyňa zaradená v kariérovom stupni samostatný učiteľ a kedy vykonala rigoróznu skúšku. Je dobre napísať aj rok vykonania.

Zuzana10
Rigorózna skúška

Ďakujem! Pre doplnenie:
Ped. zamestnankyňa ukončila v r. 2006 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov TV a etickú výchovu.V školstve pracuje od r. 2000, k nám prišla v r. 2021, zaradená ako samostatný pedagóg do 7 PT.
21.12. 2022 vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo TV.
Môže byť zaradená do 8 PT a odkedy?
Ďakujem Vám!

Zuzana10
Rigorózna skúška

Ďakujem! Pre doplnenie:
Ped. zamestnankyňa ukončila v r. 2006 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov TV a etickú výchovu.V školstve pracuje od r. 2000, k nám prišla v r. 2021, zaradená ako samostatný pedagóg do 7 PT.
21.12. 2022 vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo TV, potvrdenie o ukončení rigor. pokračovania a priznaní titulu doručila 23.1.2023.
Môže byť zaradená do 8 PT a odkedy?
Akými dátumami má byť vystavený platový dekrét?
Ďakujem Vám!

Anna-Mária 21
Rigorózna skúška

Dobrý deň pani Pavlíková, chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená. Mám ukončené VŠ pedagogické vzdelanie, aprobácia 3 predmetov, ktoré aj učím. Momentálne som urobila rigoróznu skúšku z predmetu, ktorý vyučujem. Podľa nového zákona by mi mala byť po vykonaní rigoróznej skúšky, uznaná aj prvá atestácia. Päť rokov praxe ako samostatný pedag. zamestnanec však dosiahnem až v júni 2024. Teraz som zaradená v 7.platovej triede. Neviem, či do uznania atestácie to je v roku 2024 ostávam naďalej v 7. plat. triede, alebo už teraz s vykonaním rigoróznej skúšky môžem ísť do vyššej platovej triedy. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Dobrý deň,
Zuzana10, stále ste neuviedli dobu zaradenia do kariérového stupňa samostatný. učiteľ. To je veľmi dôležité. Nech prinesie Vaša zamestnankyňa potvrdenie od predošlého zamestnávateľa.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Dobrý deň,
Anna-Mária 21, v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Vo Vašom prípade do 8. platovej triedy Vás zaradia v júni 2024, ak budete naďalej plniť podmienky uvedené v danom paragrafe uvedeného zákona. Dovtedy budete zaradená v 7. platovej triede.

Katarina Laskova
Kvalifikačné predpoklady

Záujemca o prácu vychovávateľa v ŠI ukončil v roku 2014 Pedagogicku a kultúrnu akadémiu v Modre, študijný odbor kultúrno - výchovný pracovník. Podľa predpisov získal vzdelanie od 1.9.2009 do 31.8.2019. Tento odbor vzdelania tu však nie je uvedený. Spĺňa kvalifikačné predpoklady alebo si musí doplniť vzdelanie? Do akej platovej triedy bude zaradený?

Katarina Laskova
Kvalifikačné predpoklady

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď pani Pavlíková

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
keďže Váš uchádzač o prácu vychovávateľa ukončil v roku 2014 Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre, študijný odbor kultúrno - výchovný pracovník, môžete ho považovať za kvalifikovaného podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. príloha č. 3, oddiel C bod 18.