4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
NinaB
Pani

Dobrý deň,
mám vyštudovanú Ekonomickú univerzitu na Fakulte medzinárodných vzťahov. Štátnice z predmetov Medzinárodné hosp.vzťahy a svetová ekonomika, Európska únia, Medzinárodné právo, Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Rada by som si doplnila vzdelanie o dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium, odbor učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu. Budem môcť po absolvovaní tohto štúdia vyučovať na základnej škole? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pani

Dobrý deň,
Ekonomická univerzita o dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium, odbor učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu, s takouto kombináciou som sa nestretla. Bohužiaľ neviem Vám odpovedať.

NinaB
DPŠ

Dobrý deň,malo by teda pre mňa väčší zmysel absolvovať DPŠ na Ekonomickej univerzite, na výučbu ekonomických predmetov? A potom sa ďalej dovzdelávať? Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre túto skupinu pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 3. diel, III. časť. Ak chcete vyučovať iba cudzí jazyk na základnej škole, rovnako aj na strednej škole, tak nepotrebujete doplňujúce pedagogické štúdium, ale štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole. Ak by ste chceli kvalifikovane učiť ekonomické predmety na strednej škole, tak DPŠ sa vyžaduje.