3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kiara
Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Ďakujem za odpoveď.

Takže mám tomu rozumieť tak, že zo strany NIVAM-u ide o zavádzajúce informácie ? Nakoľko opakovane školiteľka tvrdí, že osvedčenie získané absolvovaním vzdelávania je adekvátne vzdelaniu z univerzity. Akurát na univerzite je špecializácia na jednotlivé druhy postihnutia a tu je štúdium všeobecné, prejde sa v štúdiu každé postihnutie.
V popise vzdelávania stojí, že je to vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov ... pre prácu v školách ... atď. Takže ako učitelia toto platené 2-ročné vzdelávanie absolvujeme zbytočne ?
Celá vzdelávacia skupina je zložená iba z učiteľov a riaditeľov bežných škôl , (vychovávatelia majú vytvorenú vlastnú vzdelávaciu skupinu), zopár ľudí je tam zo špeciálnych škôl - práve preto vznikol mne tento problém s uplatnením a akceptovaním, pretože všetkým takto získané vzdelanie,resp. osvedčenie zamestnávateľ bude akceptovať, ale mne nie, nakoľko je rovnakého názoru ako Vy. Môže byť v tomto smere problém v tom, či ide o učiteľa 1. stupňa alebo 2. stupňa ?
Rovnako je paradoxné, že v meste kde pôsobím sú 2 "špeciálne školy". V mojej to neplatí, v druhej s akceptáciou nemajú problém.
Viem, že po rozširujúcom štúdiu aj na univerzite nemôžem zastávať pozíciu špeciálneho pedagóga. O to tu nejde. Ide o rozšírenie kvalifikácie v rámci narastajúcich požiadaviek pre deti so ŠVVP, špeciálne triedy v rámci bežných ZŠ, pre triedy a školy detí s autizmom a pod.
Keďže som pedagóg s aprobáciou prišlo mi to ako dobré riešenie na rozšírenie ďalších možností uplatnenia v budúcnosti.
Čaká ma druhá splátka za vzdelávanie, tak teraz váham, či to má vôbec zmysel doštudovať ...

Maria Pavlikova
Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Dobrý deň,
neviem, na ktorú odpoveď ste nadviazali. Ak Vám na NIVAM tvrdia, že konkrétnym vzdelaním získate potrebnú kvalifikáciu, tak to asi platí. Oni majú akreditáciu a vedia pre koho je vzdelávanie určené.

kiara
Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Nadviazala som na Vašu odpoveď a reakciu k nej v mojej pôvodnej otázke s rovnakým názvom,kde ste mi odpovedala úplne protichodne ako teraz.