9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Murtíniová
Zaradenie do PT
Murtíniová
Zaradenie do PT

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať o radu. Máme zamestnankyňu, ktorá má vyštudované gymnázium a vysokú školu poľnohospodársku s ukončeným titulom Bc. Nakoľko nebola kvalifikovaná na prácu učiteľky v materskej škole musela si spraviť pedagogické minimum, ktoré úspešne ukončila v júni 2023. Kým študovala bola zaradená v 6. platovej triede, prosím Vás do ktorej platovej triedy by sme ju mali zaradiť teraz, do 5. platovej triedy? A taktiež ak Vás môžem poprosíť zaslať odkaz na presný zákonom kde by sme to našli,že musí ísť do nižšej platovej triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
aké pedagogické minimum ukončila v júni 2023 ?

Murtíniová
Zaradenie do PT

Dobrý deň,

ukončila Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú v Bratislave. Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Doložila nám vysvedčenie o maturitnej skúške.

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
ak Vaša učiteľka materskej školy ukončila Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú v Bratislave. Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, nie je to pedagogické minimum, ale stredná odborná škola. Je kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť ju zaradíte do 6. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti 17.06.02 (Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa) nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. Ak ste jej pri prvom pracovnom pomere uplatnili § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., tak mala byť po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zaradená do 7. platovej triedy až do uplynutia doby štyroch rokov.

Murtíniová
Zaradenie do PT

Dobrý deň,

ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Chceli by sme pripomenúť,že zamestnankyňa má ukončenú vysokú školu poľnohospodársku prvého stupňa ( titul Bc.), nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,,
ospravedlňujem sa, stáva sa mi to, keď sú otázky neúplné a musím sa k ním vracať. Bude v 5. platovej triede.

Murtíniová
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Prosím Vás pani Pavlíková mohli by ste mi poslať ešte aj odkaz na zákon alebo vyhlášku kde sa to uvádza?

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
čo máte na mysli ? Všetko je vysvetlené v predchádzajúcej odpovedi, akurát platová trieda je iná, ale zákony sú tie isté.