6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Veronika Sol
Zaradenie učiteľky mš

Dobrý deň, moja otázka znie: 1 rok som učiteľkou v mš s ukončeným adaptačným vzdelávaním, teda ako SPZ. Vyštudovala som
1.stupeň vš v štud.programe Predškolská a elementárna pedagogika, odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
2.stupeň vš v štud.programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy.
Mám nárok byť zaradená do platovej triedy 7 v mš, kde pracujem (súkromná mš zaradená do siete škôl) alebo mi v materskej škole musia uznať len 1.stupeň?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky mš

Dobrý deň,
v materskej škole Vám musia uznať aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a zaradiť Vás do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 7. platovej triedy.

Dominika V
Zaradenie do vzššej platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu ako postúpiť do vyššej plat. triedy z dôvodu ukončenia VŠ II. stupňa:

- ukončený I. stupeň VŠ na KU: Pedag.fakul: študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika: študijný program: Predškolská a elemen. pedagogika dňa 23.05.2017.
- ukončený II. stupeň VŠ na KU: Pedag.fakul: študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie dňa 07.06.2022.

Momentálne som zaradená v 6. platovej triede ako samostatný učiteľ materskej školy, so 6 ročnou praxou.
Prosím o informáciu, či vďaka dosiahnutému vzdelaniu mám nárok na platový postup do platovej triedy 7,
keďže som dosiahla vzdelanie pre primárne vzdelávanie,nie pre predprimárne vzdelávanie resp. predškolskú pedagogiku.

Ďakujem.

Angela Mózesová
riaditeľka MŠ

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Do ktorej platovej triedy je zaradený riaditeľ materskej školy, ak má ukončené VŠ 2. stupeň (Ing.) a 3. stupeň (PhD.), ale nepedagogického smeru, teda VŠ štúdium 2. a 3. stupňa ukončené na Technickej univerzite. Okrem toho má dodatočne ukončenú strednú školu s maturitou v odbore Učiteľ MŠ a vychovávateľ.
Počet rokov praxe je 7.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
riaditeľka MŠ

Dobrý deň,
Vaša učiteľka materskej školy - riaditeľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ju zaradíte do 6. platovej triedy.

Lubomíra Kucková
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem sa spýatť na učiteľku v špeciálnej MŠ. Ukončené pomaturitné štúdium preprimárnej pedagogiky a vychovávateľstvo, Mgr. sociálna pedagogika, Bc. vychovávateľstvo, štátna skúška a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre MP a vykonaná 1. a 2. atestačná skúška a má DPŠ.Do akej triedy ju zaradiť? Veľmi pekne ďakujem za info