3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Miroslav Baláž
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, komu na Ministerstvo školstva mám poslať doklady o vzdelaní, kvôli posúdeniu kvalifikačných predpokladov na prácu sociálneho pedagóga.
Mám ukončené vzdelanie Mgr. Sociálna práca + DPŠ

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň,
prečo chcete posielať doklady na posúdenie kvalifikačných predpokladov na pracovnú činnosť sociálneho pedagóga, keď vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 16 je v 2. bode uvedené že vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore a programe sociálna práca je kvalifikačný predpoklad na prácu sociálneho pedagóga. Adresujte to všeobecne na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Miroslav Baláž
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň,
som si vedomý toho, že spĺňam kvalifikačné predpoklady na soc. pedagóga, ale cez projekt mi to na škole neuznali.