13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Otázky ohľadom pracovného času a úväžku

Chcel by som sa opýtať na niekoľko vecí ohľadom toho ako to chodí na školách s pracovným časom a úväzkom učiteľov.

Nejaké úplne základne veci som si už pogooglil a základný úväzok učiteľov stanovuje momentálne nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z. Pre zjednodušenie predpokladajme učiteľa strednej školy - základný úväzok 22 hodín týždenne.

Aký je v danom prípade celkový týždenný pracovný čas (t. j. vrátane ostatných činností súvisiacimi s priamou vzdelávacou činnosťou)? 37.5 alebo 40 hodín týždenne?
V prípade, že učiteľ má podľa rozvrhu napr. 23 hodín týždenne, tak tá 1 hodina navyše je vlastne 1 hodina práce nadčas každý týždeň? Na to sa vzťahuje bežný Zákonník práce t. j. náhradné voľno alebo príplatky?
Majú učitelia stanovený nejaký nižší limit nadčasov? Alebo opäť platí ZP, teda priemerne max. 8 hodín práce nadčas týždenne?
Ak učiteľ zastupuje (supluje) za iného chýbajúceho učiteľa, avšak v predmete na ktorý nemá aprobáciu, takže fakticky by to bola voľná hodina, počíta sa aj toto ako riadne odučená hodina a teda práca nadčas?

Čo ak má učiteľ stanovený nižší týždenný počet hodín ako je základný úväzok, napr. 20 hodín? Pri googleni som našiel, že v takom prípade jeho mzda je 20/22 = 90.9% z platovej tarify určenej nariadením vlády (momentálne č. 359/2017 Z. z.), toto stále platí? A aký by bol v takom prípade celkový týždenný pracovný čas?

Čo v prípade ak učiteľ má podľa rozvrhu odučiť napr. 4 hodiny zákl. úväzku, ale v daný deň pôjde so žiakmi na exkurziu ktorá by trvala napr. 5 hodín? Počíta sa to ako práca nadčas?

Môže mať učiteľ základný úväzok 22 hodín rozvrhnutý napr. len na 4 dni a teda napr. v piatok by neprišiel vôbec do školy? Predpokladajme, že riaditeľ školy by povolil všetkým učiteľom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s [...] mimo pracoviska.

Ďakujem pekne za ochotu a odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovný čas a úväzok

Úväzok pedagogických zamestnancov sa určuje v súlade s nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z. v znení novely č. 433/20012 Z. z.
Týždenný pracovný čas zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je v súlade s § 85 ods. 5 Zákonníka práce 40 hodín, ale upravuje sa vyššou kolektívnou zmluvou. Už niekoľko rokov sa znižuje na 37,50 hod.
Ak má učiteľ podľa rozvrhu odpracovať 23 hodín, vzniká mu jedna nadčasová hodina. Rozsah nadčasovej práce sa určuje podľa Zákonníka práce a plat za prácu načas sa vypláca v súlade s § 19 zákona č. 553/2003 Z. z.
Pri zastupovaní chýbajúceho učiteľa nerozlišujene hodinu odučenú odborne a neodborne. Každá takáto hodina je nadčasová hodina.
Ak má učiteľ stanovený úväzok na 20 hodín týždenne, tak celkový týždenný pracovný čas je 20:22x37,5 = 34 hodín vrátane vyučovacej povinnosti a ostatných prác súvisiacich s pedagogickou činnosťou.
Ak exkurzia trvala 5 hodín, a učiteľ mal v t deň odučiť 4 hodiny, vznikla mu jedna nadčasová hodina.

martink
Re

Ďakujem pekne za odpoveď.

Ešte by som sa chcel opýtať, ak má učiteľ v niektorý deň podľa rozvrhu hodín napr. 4 hodiny zákl. úväzku a 1 nadčasovú hodinu, ale celý deň bude u lekára, takže v daný deň neodučí nič, predpokladá sa, že tie 4 hodiny si odučil a teda nemusí si ich nahradiť napr. zastupovaním v iných dňoch? A nadčas nevznikne, keďže nadčasová hodina nebola odučená?

Maria Pavlikova
Pracovný čas a nadčas

Presne tak ako píšete. Svoj úväzok má splnený, ale nadčas nevznikol ani v prípade, že by bol vopred určený v rozvrhu.

kudlicska
Lyžiarsky výcvik

Dobrý deň, rád by som sa poradil ohľadom evidencie pracovného času, nadčasových hodín počas lyžiarskeho výcviku. Ako sa počíta v tomto prípade práca nadčas? Týždenný pracovný čas máme od 8-16h. Je čas medzi 16 a 22 hodinou prácou nadčas? Je to nadčas pre všetkých PZ, ktorí sú na výcviku? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Lyžiarsky výcvik

Vykonávanie práce nadčas a pracovnej pohotovosti na lyžiarskom výcviku by si mal zamestnávateľ upraviť vo vnútornom predpise, prípadne dohodnúť so zamestnancami pred nástupom na pracovnú cestu. Čas medzi 16.00 a 22.00 hod môže byť neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas. Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti je uvedený v § 19a zákona č. 553/2003 Z. z.

Petronela Koróniová
volná hodina

Dobrý deň , pracujem ako asistentka učiteľa, mám úväzok 23 hodín, môže mi riaditeľ pravidelne cez moje volné hodiny dať žiakov ,ktorí majú tiež volnú hodinu na dozor? To znamená, že volnú hodinu nakoniec nemám , lebo vykonávam dozor.

Maria Pavlikova
volná hodina

Dobrý deň,
nepoznám Vašu pracovnú náplň a vzťahy na pracovisku neriešim.

Maria Pavlikova
volná hodina

Dobrý deň,
nepoznám Vašu pracovnú náplň a vzťahy na pracovisku neriešim.

Maťka88
Nadčasy učiteľky v Materskej škole

Dobrý den,
chcela by som poprosiť o nejaké usmernenie, ktoré sa týka hodín, ktoré vzniknú keď učiteľka príde do práce skôr kvôli akcií - návšteva knižnice, exkurzie, športové aktivity v MŠ a podobne. Podľa kolektívnej zmluvy máme odrobiť za týždeň 36 a 1/4 hodiny. Pri poobednej smene mám priamu činnosti s deťmi 6 hodín od 10 do 16 tej. Keď však prídem o 9:00 kvôli exkurzii - má sa mi rátať táto hodina ako nadčas? Podľa mňa áno, aj podľa informácií ktoré som si naštudovala, pretože som s deťmi, no všetko sú to informácie, ktoré su z rôznych diskusných fór, nakoľko zákon priamo nešpecifikuje takéto akcie Za usmernenie ďakujem.

Maria Pavlikova
Nadčasy učiteľky v Materskej škole

Dobrý deň,
Váš týždenný pracovný čas v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činností súvisiace s priamu výchovno-vzdelávacou činnosťou. Podľa ods. 4 uvedeného paragrafu za hodinu práce nadčas sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok. Ostatné činností súvisiace s priamu výchovno-vzdelávacou činnosťou máte mať upravené v pracovnou poriadku. Či sa jedná alebo nejedná o prácu nadčas nevyplýva z názorov na fórach, ale z Vášho pracovného poriadku. Podľa môjho názoru Vám nadčas nevzniká.

Mária Janková
nadpočetná hodina v ZUŠ

Dobrý deň! Dostali sme od referentky informáciu, že nadpočetná hodina môže byť až v piatok po odučení všetkých hodín základného úväzku v týždni, čo je u nás 23 hodín. Vychádza z pokynov zo školenia. Je to, prosím, pravda? Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
nadpočetná hodina v ZUŠ

Dobrý deň,
nadpočetná hodina aj každá nadčasová hodina vzniká v piatok, pretože začiatkom týždňa nemôže byť nadpočetná hodina, keď neviete koľko hodín odpracuje do konca týždňa. Takto je to logické a aspoň postupne sa to dostáva do praxe. Platí to najmenej 4 roky. Vychádza to nielen z pokynov zo školenia, ale aj z § 7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.