2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sajbanovakat
kvalifikačné predpoklady u nepedag.zamestnanca jedálne pri MŠ

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o usmernenie k prijatiu vedúcej ŠJ pri MŠ, ktorá je bez právnej subjektivity a nepedagogickí zamestnanci majú zmluvné platy. Uchádzačka nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a to nemá ukončené úplné stredné vzdelanie. Musí v tomto prípade spĺňať tento kvalifikačný predpoklad?

Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady u nepedag.zamestnanca

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady sú stanovené v zákone pravdepodobne preto, aby sa plnili. Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme sú stanovené v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. a kvalifikačné predpoklady v § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.