2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ružena Trebicha...
Rozširujúci modul DPŠ

Dobrý deň,

uchádzač o miesto asistenta učiteľa na Základnej škole ukončil v roku 2015 VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe "Výživa ľudí", v roku 2023 ukončil DPŠ na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo v rozsahu 326 hodín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 2023 pracoval ako učiteľ v materskej škole a počas trvania pracovného pomeru mu ukončili adaptačné vzdelávanie. Je povinný si do dvoch rokov od prijatia do pracovného pomeru ako asistent učiteľa ZŠ urobiť rozširujúci modul DPŠ pre pedagogických asistentov podľa § 83 ods. 2 Zákona o pedagogických zamestnancoch?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Rozširujúci modul DPŠ

Dobrý deň,
§ 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. musíte uplatniť presne od dátumu preradenia. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov je povinný Váš pedagogický asistent absolvovať do dvoch rokov od preradenia.