6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Helena Vicenová
Príplatok supervízora

Dobrý deň, mám otázku ohľadom príplatku supervízora:
Pedagogický zamestnanec má upravený základný úväzok (22 hodín) na 20 hodín (úľava 2 hodiny) a vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii supervízor. Škola má 440 žiakov). Patrí mu príplatok za výkon špecializovanej činnosti najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 % (§ 13b ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.). Mám mu prepočítať príplatok úmerne k počtu hodín? (ak vykonáva činnosť supervízora len 2 hodiny teda príplatok 2%) ?

Maria Pavlikova
Príplatok supervízora

Dobrý deň,
ak je príplatok za činnosť supervízora upravený v § 13b ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, tak nerozumiem na základe čoho chcete svojvoľne upravovať zákon. Ak máte na mysli § 36 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. tak tu nie je uvedený žiadny prepočet. Úväzok ste mu skrátili asi na základe počtu žiakov v rozsahu 2 hodiny. Ani príplatok za triednictvo sa neprepočítava podľa počtu žiakov v triede.

Zuzana1312
Supervízor a znížený úväzok

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je nutné pre pozíciu supervízor znížiť úväzok? aktuálne sme našli info, že to nie je nutné, preto sme už nechceli meniť rozvrh a ponížiť úväzok až od septembra. Zákon hovorí o poníženom úväzku ale je to na riaditeľovi ale je to nutnosť?...Ďakujem za info

Maria Pavlikova
Príplatok supervízora

Dobrý deň, ak je v § 36 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. uvedené "V škole alebo školskom zariadení možno vykonávať na každých 20 detí, žiakov alebo poslucháčov týždenne 1 hodinu špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii supervízor, o ktorú sa znižuje základný úväzok, najviac však o 5 hodín. Je to povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona, nie z dobrej vôle riaditeľa. Je na riaditeľovi ako dodržuje zákon.

§ 37

a.fiolekova
Pozícia supervízora

Dobrý deň,
môže aj vedúci pedagogický zamestnanec (zástupca riaditeľa) vykonávať pozíciu supervízora?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Pozícia supervízora

Dobrý deň,
činnosť supervízora je uvedená v § 38 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. Svojou činnosťou pomáha a odbremeňuje vedúcich zamestnancov školy a vykonáva aj riadiacu činnosť. Ak bude zástupca riaditeľa školy súčasne supervízor bude pomáhať sám sebe, a pridá sa mu práca.