6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
učiteľka na 2.s...
Rigorózna skúška a rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu v prípade dvoch otázok:
1. otázka je ohľadom rigoróznej skúšky 1.atestácie:
Rigoróznu skúšku som vykonala koncom novembra 2009, kedy bol v platnosti už nový zákon, na základe ktorého mi nebola uznaná ako náhrada za 1.atestáciu. Keďže som ju ukončila počas MD, tak za jej vykonanie mi riaditeľ uznal kreditový príplatok až po návrate z MD v roku 2013. Preto sa chcem opýtať, či podľa momentálne platnej legislatívy mi môže byť uznaná rigorózna skúška ako 1.atestácia? Resp. či mám nárok na jej uznanie po vzdaní sa kreditového priplatku alebo po skončení platnosti kreditov v roku 2026?
Moja 2 otázka je ohľadom rozširujúceho vzdelania: V roku 2023 som ukončila rozširujúce vzdelanie. Vzhľadom k tomu, že momentálne mám kreditový príplatok, tak mi nemôže byť vyplácaný príplatok za rozširujúce vzdelanie. Môžem si uplatniť príplatok 12 % za vykonanie spomínaného rozširujúceho vzdelania od roku 2026 ?Alebo od roku 2026 môže byť vyplácaný príplatok len za inovačné vzdelávanie?
Vopred ďakujem za cenné rady.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška a rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
napíšte v akej kategórii ste zaradená, akú rigoróznu skúšku ste vykonali. Napíšte tiež aké rozširujúce štúdium ste absolvovali.

učiteľka na 2.s...
Rigorózna skúška a rozširujúce štúdium

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a dopĺňam potrebné údaje.
Zaradená som v kategórii učiteľ, konkrétne učiteľka na 2.stupni a v karierovom stupnni samostatny pedagogický (odborný) zamestnanec do 7.platovej triedy. Ukončené mám učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinacii chémiiou. Rigoróznu skúšku som urobila v odbore učiteľstvo predmetu chémia.
Rozširujúce štúdium, ktoré som absolvovala je vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu, konkrétne učiteľstvo fyziky.
Ďakujem za cenné rady

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška a rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
za rigoróznu skúšku Vám patrí v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z. zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a do 8. platovej triedy. Príplatku za profesijný rozvoj (kreditového príplatku) podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa nemusíte vzdať, resp. nie je dôvod na jeho odňatie. Za rozširujúce štúdium Vám príplatok nepriznajú do 31. 8. 2026, pretože do uvedeného termínu budete poberať vyššie uvedený príplatok vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená.

učiteľka na 2.s...
Rigorózna skúška a rozširujúce štúdium

Dobrý deň, môžem sa ešte opýtať, či môžem požiadať o príplatok za rozširujúce štúdium po uvedenom termine 31.8.2026? Alebo po zmene v roku 2026 už naň nemám nárok a je možné po danom termíne vyplácať príplatok za profesijný rozvoj len za inovačné vzdelávanie?
Veľká vďaka za cenné rady.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška a rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium môžete požiadať o príplatok za profesijný rozvoj v auguste 2026. Čo bude po danom termíne možno nevie nikto.