6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
IvanaSOSdrev
Školský psychológ

Dobrý deň,
chcela by som sa vás opýtať, či zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady na prácu odborného zamestnanca: Školský psychológ na strednej škole.
Má ukončené VŠ II. stupňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2000 - magisterské štúdium učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5-12 ročník aprobácia: psychológia, výtvarná výchova, pedagogika

Má ukončené Špecializačné štúdium typu postgraduálneho zo školskej psychológie - 4-semestrálny špecializačný kurz zo školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2003.

Viac ako 20 rokov pracoval ako učiteľ, môžeme ho zaradiť ako školského psychológa do 7. platovej triedy ?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský psychológ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského psychológa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 11. Pozrite, či sa Vášho psychológa týka bod 2 alebo bod 5 alebo bod 6. Teba to vyčítať z príslušného vysvedčenia/osvedčenia.

Maria Pavlikova
Školský psychológ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského psychológa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 11. Pozrite, či sa Vášho psychológa týka bod 2 alebo bod 5 alebo bod 6. Teba to vyčítať z príslušného vysvedčenia/osvedčenia.

IvanaSOSdrev
Školský psychológ

Dobrý deň,
pozerala som si vyhlášku 173/2023, vychádza mi tam bod 6 - špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou, no aj napriek tomu som si nie istá, či sa jeho ukončené vzdelanie chápe ako špecializačné štúdium podľa bodu 6 173/2023 ? Keďže má na osvedčení ukončený 4-semestrálny špecializačný kurz zo školskej psychológie v roku 2003 podľa §24 Zákona 172/1990 Zb. s témou Malá sociálna skupina.

ďakujem.

Maria Pavlikova
Školský psychológ

Dobrý deň,
keďže som Vám bod 6, prílohy č. 11 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. dala do pozornosti, pravdepodobne som uvažovala, že zodpovedá požiadavke, ktorá je am uvedená, a to absolvovať špecializačné vzdelávanie školskej psychológie. Je na riaditeľovi školy, či toto vzdelanie uzná podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z.

IvanaSOSdrev
Školský psychológ

Ďakujem pekne.