14 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Vesterova
príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcem sa informovať ako je to s priznaním príplatku za inovačné vzdelávanie, keď som absolvovala jedno dlhodobé, 120hod. inovačné vzdelávanie ako odborný zamestnanec. Podľa zákona by mal byť vyplatený príspevok 3% za každých 50hod., avšak z ekonomického úseku som bola usmernená, že hoci mám 120hod. mám len jedno inovačné vzdelávanie a viac ako 3% mi neuznajú.

Maria Pavlikova
príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie sa poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. .z. vo výške 3 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec. V uvedenom bode je odvolávka na § 64 ods. 2 písm. a) 4. bod, kde je uvedené - za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Patrí Vám príplatok vo výške 3 % ako je uvedené vyššie.

Vesterova
doplnenie

Ďakujem za odpoveď, pýtala som sa kvôli tomu, že je to aktuálne uvedené v § 64 ods. 2 písm. a) 4. bode takto: za inovačného vzdelávania za každých 50 hodín; to neplatí, ak ide o inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania absolvované učiteľom materskej školy.
Po aktualizácii zákona tam nie je už podmienka najmenej 50 hod. ale podmienkou je za každých 50 hod. Preto ma zaujímalo, či sa percentuálny príplatok nebude meniť ak mám nazbieraných vyše 120hod. hoci len z jedného inovačného vzdelávania

Maria Pavlikova
doplnenie

Dobrý deň,
veľmi sa Vám ospravedlňujem, Schválne som to pozrela v zákone, avšak, bohužiaľ, v neaktuálnom znení, pretože sa to niekoľkokrát nemilo. Je to tak ako píšete, za každých 50 hodín. Ak ste ho absolvovali za účinnosti tejto poslednej novely zákona č. 138/2019 Z. z. nie je o čom diskutovať. Za každých 50 hodín aktualizačného vzdelávania, t. j. 3% a 3 %. Ďakujem, že ste sa ozvali a prepáčte mi nesprávne usmernenie.

Vesterova
doplnenie

Ďakujem za odpoveď aj za Váš čas, ešte Vás poprosím o usmernenie, pretože teraz si nie som istá a neviem to ani nikde nájsť, je to podmienkou aby som inovačné vzdelávanie ukončila za účinnosti poslednej novely zákona č. 138/2019 Z.z. ? Pretože ja som ukončila inovačné vzdelávanie skôr ako 01.09.2023, alebo to teda s účinnosťou nesúvisí a momentálne sa riadime aktuálnou novelou zákona.

Maria Pavlikova
doplnenie

Dobrý deň,
ak ste inovačné vzdelávanie skončili pred 1. 9. 2023, prečo ste nepožiadali o priznanie príplatku? Súčasné znenie zákona sme si objasnili, V marci 2024 máte nárok na 3 % a 3 %.

Sylviamiki
Inovačné vzd.

Dobrý deň, Som učiteľkou v mš a teraz v apríli som si spravila inovačné vzd.50h. Neviem ako to je s preplácaním 3%, ale v $14 ods.1 d) je napísané, že za 50h sú 3%.
Pani riaditeľka ale spomenula, že keď nemám vysokú školu, musím mať inovačné vzd. povinné 150h bez príplatku a až potom si môžem urobiť ďalšie 50h už za tie 3%... ja som to ale v zákone nikde nenašla, poradíte mi prosím, kde to je zakotvené, ako to teda je?
V inej mš to známej normálne uznali a preplácajú jej 3% od nasled.mesiaca po ukončení inovačného vzd.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Inovačné vzd.

Dobrý deň,
s priznaním príplatku za inovačné vzdelávanie učiteliek materských škôl sú problémy, chýba usmernenie pre riaditeľov materských škôl. Ak nemáte vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, tak ste povinná absolvovať inovačné vzdelávanie za účelom získania kvalifikačného predpokladu, a to podľa § 90f zákona č. 138/2019 Z. z. do 31. augusta 2030. Táto skutočnosť, že ide o takéto inovačné vzdelávanie, musí byť uvedená v príslušnom osvedčení. Nemám vedomosť o tom, že takéto inovačné vzdelávania v tomto čase prebiehajú, ešte NIVAM ich len pripravuje. Ak sa nejedná vyslovene o inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania podľa § 64 ods. 2, 4. bod., príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie Vám v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. patrí.

TePo
Pedagogický asistent

Dobrý deň, mám ukončené vysokoškolské štúdium 1.stupňa, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry. Môžem s týmto vzdelaním pracovať ako pedagogický asistent?

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Spĺňate kvalifikačné predpoklady pre pracovnú činnosť pedagogického asistenta podľa 1. bodu uvedenej prílohy k vyhláške.

Babovka
Příplatek za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,chcela by som sa informovat.Som učitelka MŠ s praxou 27 rokov s 1.atestáciou.Niesu mi preplácané žádné kredity. V máji 2024 som ukončila 4 inovačné vvzdelávania.Chcem sa opýtať, od kedy si môžem požiadať o navýšenie platu o 12%.Bolo mi povedené,že až od augusta 2026.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Příplatek za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
požiadajte písomne o priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. a žiadajte písomné vyjadrenie. Ak nepoberáte žiadny príplatok za profesijný rozvoj, tak naň máte nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po podaní žiadosti.

Márria
Odmietnutie refundácie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať s kolegyňami sme robili inovačné vzdelávanie na základe slovného odporučenia a odsúhlasenia riaditeľa materskej školy s tým, že si ho doplníme aj do profesijného rozvoja v januári 2024 - platnému do 31.8. 2024. Vzhľadom na to, že riaditeľ sa rozhodol pokračovať v profesijných rozvojoch až do 1.9.2024, kedy chce začať nové profesijne rozvoje na 5 rokov. Predtým nám vždy končili 30.decembra a platilo na 4 roky. Teda na základe odsúhlasenia sme si urobili inovačné vzdelávania a ako sme začali nosiť certifikáty a faktúry, riaditeľ odmietol preplatiť refundáciu z plánu obnovy, ktorá sa dá čerpať do konca augusta. Taktiež nám oddialil o rok uplatnenie percent do výplaty. Chcela by som sa opýtať, či predsa máme možnosť si písomne žiadať refundáciu, keď nám to slovne viacerým odsúhlasil na porade.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Odmietnutie refundácie

Dobrý deň,
vzťahy na pracovisku Vám nevyriešim. Žiadajte písomne aj refundáciu aj príplatok a aj písomné zdôvodnenie - odpoveď na Vašu žiadosť.