22 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jojopejo
Nadčasy pedagogických zamestnancov

Dobrý deň,

prosím o usmernenie ako rátať nadčasy pedagogickým zamestnancom:

1. Príklad:
Základný úväzok ped. zamestnanca je 23 hodín:
Veľkonočný pondelok - voľno (mal odučiť 5 hodín)
Utorok - dovolenka (mal odučiť 5 hodín)
Streda - odučí 5 hodín
Štvrtok - odučí 5 hodín
Piatok - odučí 5 hodín

2. Príklad:
Základný úväzok ped. zamestnanca je 23 hodín:
Veľkonočný pondelok - voľno (mal odučiť 1 hodinu)
Utorok - dovolenka (mal odučiť 1 hodiny)
Streda - odučí 8 hodín
Štvrtok - odučí 8 hodín
Piatok - odučí 8 hodín

3.Príklad
Základný úväzok ped. zamestnanca je 23 hodín:
Zamestnanec je v pondelok u lekára (v ten deň mal odučiť 5 hodín) a zvyšné dni odučí 20 hodín.
Vzniká mu nadčas 2 hodiny?

4. Príklad
Základný úväzok ped. zamestnanca je 23 hodín:
V pondelok ide zamestnanec ako doprovod so žiakmi na školskú súťaž (v ten deň mal odučiť 6 hodín). Zvyšné dni odučí 18 hodín.
Vzniká mu nadčas 1 hodina?

Ďakujem za radu a usmernenie.

Maria Pavlikova
Nadčasy pedagogických zamestnancov

1. príklad = 2 hodiny nadčas, 2 príklad = 3 hodiny nadčas, 3. príklad = 2 hodiny nadčas, 4. príklad = 1 hodina nadčas.
Novela zákona č. 138/2019 Z. z. v 7 ods. 4 nepriniesla žiadnu radikálnu zmenu pri plánovaní nadčasových hodín, ako sa to rozprúdilo. Návšteva lekára, dovolenka a pod. sú prekážky na strane zamestnanca, ktoré sa do odpracovaných hodín v týždni započítajú. Ak trieda je na divadelnom predstavení a učiteľovi odpadnú hodiny, tak je to prekážka na strane zamestnávateľa, ktorá sa do odpracovaných hodín započítava. Aj pred 1. 1. 2022 v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. platilo, že vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti , ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za hodinu práce nadčas. Čerpanie náhradného voľna, prípadne preplácanie nadčasových hodín je upravené v § 19 zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý nie je novelizovaný.

Gabriela Uváčiková
Nadčas počas výletu a i.

Dobrý deň, pani Pavlíková, potrebovala by som poradiť. Vznikne zamestnancovi nadčas ak hodina na ktorej mal učiť odpadne pre výlet a i. a ja ho presne v tú istú hodinu dám zastupovať?

Maria Pavlikova
Nadčas počas výletu a i.

Ak v čase, keď mal učiteľ učiť, žiaci sú na výlete, je to prekážka na strane zamestnávateľa, ktorý môže zamestnancovi prideliť inú prácu, napr. učiť v inej triede. Nadčas v žiadnom prípade nevzniká. Aj v prípade, keby neučil v inej triede, hodina sa z dôvodu, že je to prekážka na strane zamestnávateľa, považuje za odučenú. Zaplatenú ju má v každom prípade v rámci úväzku.

Tatiana77
Nadčasy pedagogických zamestnancov

Prosím o usmernenie ako rátať nadčasy pedagogickým zamestnancom:
Príklad:
Základný úväzok ped. zamestnanca je 26 hodín:
Po maturite, odchode 4. ročníka u ktorých učí 10 hodín odučí:
Pondelok - 1 hodinu
Utorok - 1 hodinu
Streda - odučí 5 hodín
Štvrtok - odučí 5 hodín
Piatok - odučí 4 hodiny
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nadčasy pedagogických zamestnancov

Základný úväzok žiadneho učiteľa nie je 26 hodín. Základný úväzok učiteľa strednej školy je podľa nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z., príloha č. 1 Časť D - 22 hodín. Ostatnému nerozumiem. O počítaní odpracovanej doby po odchode maturantov som nedávno odpovedala. Súste si to nájsť.

gabici
Čerpanie NV

Dobrý deň,
v škole nemáme pevnú pracovnú dobu. Odučíme si svoje hodiny a činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávame mimo pracoviska. Zamestnávateľ si ale od 1.4.žiada, aby sme začali viesť podrobnú dokumentáciu o tom, čo presne sme robili. T.j. učím 5 hodín, potrebujem vykázať 2,5 h činnosti. Je to zo zákona potrebné? Alebo je to rozhodnutie zamestnávateľa a potrebujú to najprv schváliť zástupcovia ped.zamestnancov?
Dakujem

Maria Pavlikova
Čerpanie NV

V pracovnom poriadku máte určené, ktoré činnosti sa považujú za činnosti spojené s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a tiež to, či riaditeľ povolil v súlade s § 7 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonávať tzv. ostatné činnosti mimo pracoviska. To, čo uvádzate, nemá oporu v zákone a nehnevajte, že takéto počínanie nenazvem tým správnym slovom. Vaše vzťahy na pracovisku sú mimo môjho poradenstva.

Nadežda Janečková
Nadčasy pedagogických zamestnancov

Dobrý deň,
prosím o radu. Učiteľ je vyslaný so žiakmi na akciu mesta , ktorá sa koná v piatok v čase jeho nadčasových hodín. Môžu mu byť v ten deň preplatené?

Maria Pavlikova
Nadčasy pedagogických zamestnancov

Ak pedagogický zamestnanec nadčasové hodiny neodučil, tak ich nemôže vykazovať ako nadčasové a nebudú mu zaplatené. Pravdepodobne ich odučil iný učiteľ. Ak bol vyslaný so žiakmi na akciu do mesta, môže sa zvážiť, či to bolo v rámci ostatných činností alebo vznikol nadčas. Takéto situácie máte upravené v pracovnom poriadku, tak postupujte podľa neho.

Gabriela Uváčiková
Nadčas

Dobrý deň, pani Pavlíková, poraďte mi, som začínajúca zástupkyňa. Ak majú naši zamestnaci nadúväzkové hodiny, stanovili sme ich na piatok. Budú zamestnancovi zarátané? Ak v piatok:
A) si čerpá NV
B) si čerpá dovolenku
C) je sviatok
D) je na LV, OČR a pod.
E) je na školení a pod.
F) žiaci, s ktorými mal mať nadúväzkovú hodinu, idú na výlet, exkurziu, lyžiarsky a pod.
F) ak so žiakmi z bodu F, ide na výlet on sám.
Reálne tie hodiny neodučí, predpokladám, že nevzniká nárok na nadčas.

Gabriela Uváčiková
Nadčasy

Dobrý deň, pani Pavlíková, poraďte mi, som začínajúca zástupkyňa. Ak majú naši zamestnaci nadúväzkové hodiny, stanovili sme ich na piatok. Budú zamestnancovi zarátané? Ak v piatok:
A) si čerpá NV
B) si čerpá dovolenku
C) je sviatok
D) je na LV, OČR a pod.
E) je na školení a pod.
F) žiaci, s ktorými mal mať nadúväzkovú hodinu, idú na výlet, exkurziu, lyžiarsky a pod.
F) ak so žiakmi z bodu F, ide na výlet on sám.
Reálne tie hodiny neodučí, predpokladám, že nevzniká nárok na nadčas.

Maria Pavlikova
Nadčasy

Ak učiteľ neodučí ani hodinu nad svoj základný úväzok, tak nadčas nevzniká.

zstvrch
Čerpania nadčasu - nadpočetné hodiny

Dobrý deň, pani Pavlíková, poraďte mi ako máme počítať čerpanie nadčasu za nadpočetné hodiny u zástupcu riaditeľa školy, keď jeho týždenný úväzok je 12 vyučovacích hodín.

ďakujem.

Maria Pavlikova
Čerpania nadčasu - nadpočetné hodiny

Dobrý deň,
nerozumiem Vašej otázke. Skúste mi to napísať inak a konkrétne.

Noémi Holoubek
Nadpočetné hodiny

Dobrý deň. Mala by som jednu otázku. Mám 5 nadpočetných hodín týždenne, všetky v ten istý deň, v piatok. Teda, v piatok mám len nadpočetné hodiny. Ako je s tým, keď sú prázdniny? Musím v ten deň čerpať dovolenku? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nadpočetné hodiny

Dobrý deň,
nerozumiem otázke. Vy nemáte prázdniny, prázdniny majú žiaci.

andyab
Lyžiarsky

Dobry den.
Organizovali sme LVK od nedele 10:30. Prinalezi nam priplatok podľa §19 ods.1, teda HSFP +60% za pracu do 22:00 aj priplatok podľa §17 za pracu v nedeľu. teda + ďalších 30% HSFP ? Nasledne kolegom, ktori mali nočnú pohotovosť príplatok podľa §21, ods.1 písm. a) a zároveň aj §16 ? Ďakujem za odpoveď.

RenkaB
Suplovanie

Dobrý deň pani Pavlíková. Chcela by som sa spýtať, ak kolegyňa chýba v práci a na hodinu Anj mám pridelenú aj jej skupinu, môže sa to počítať ako suplovanie, teda nadčasová hodina? Aj v tom prípade, ak ja mám svoju vlastnú hodinu so svojou skupinou? Čiže beriem dve skupiny naraz. Alebo je to len moja dobrá vôľa...
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Suplovanie

Dobrý deň,
Podľa môjho názoru nejde o suplovanie v tom zmysle, že vzniká nadčasová hodina. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem.

RenkaB
Suplovanie

Ďakujem za odpoveď.

Judita Horváthová
Škola v prírode

Dobrý deň,
prosím o usmernenie, ako rátať nadčasy ped. zamestnanca počas pobytu v ŠvP:
štvrtok - odchod o 8:30
piatok, sobota, nedeľa - celý deň
pondelok - návrat domov o 15:00
Ďakujem