2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
vychováteľ iný štátny príslušník

Dobrý deň pani Pavlíková,

prosím Vás o radu, či by sme mohli zamestnať cudzieho štátneho príslušníka žijúceho na Slovensku už niekoľko rokov, ale zatiaľ pracoval v školstve iba rok v roku 2004 v Chorvátsku na ZŠ : Moje prvé gymnázium. . Na pozíciu pedagogického zamestnanca a konkrétne vychovávateľa? Má ukončené VŠ 2. stupňa v Chorvátstku na Filozofickej fakulte " filozofia a dejepis v roku 2008.
Je to podmienené, že musí mať maturitu zo slovenského jazyka? Mohli by sme mu dať do pracovnej zmluvy
podmienku doplnenia si kvalifikačných predpokladov a preukázania znalosti v slovenského jazyka ? Alebo preukázanie znalosti slovenského jazyka musí mať už pri prijatí ? / nostrifikačná skúška ? /Pracovné povolenia všetko má, už má na území SR aj trvalý pobyt. Mohli by ste nám poradiť, či by to bolo možné . Ako by sme mohli postupovať, prípadne, či by mohol byť zaradený do pl. tr. 6 a ak by nesplnil podmienku doplnenia
si kvalifikačných predpokladov bol by preradený do pl, tr. 5 a v horšom prípade rozviazaný pracovný pomer ako nesplnenie kvalifikačných predpokladov...

Ďakujem veľmi pekne za informácie..

Maria Pavlikova
vychováteľ iný štátny príslušník

Dobrý deň,
v prvom rade potrebuje mať z ministerstva školstva rozhodnutie o zhode vzdelania, v druhom rade podľa § 17 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu a po tretie musí mať štátnu jazykovú skúšku a nie maturitu zo slovenského jazyka. Zaradenie do 5. platovej triedy pri učiteľovi nie je možné. Nech splní podmienky pred vznikom pracovného pomeru a nemusíte to komplikovať a dávať mu následne skončenie pracovného pomeru.