6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martinka16
Rš verzus 1. atestácia

Dobrý deň,
tento rok som ukončila rozširujúce štúdium. Chcem si ho dať uplatniť o rok (po 5-tich rokoch samost.pedag.zamest) ako 1.atestacnu skúšku. Otázka: ak si ho dám uplatniť teraz do kreditov ako rozširujúce štúdium za príplatok 6%, môžem to o rok zmeniť za 1.atest.skusku? Alebo radšej počkať rok a využiť toto vzdelanie na 1.atestaciu. Ďakujem Vám za odpoveď. Martina

Maria Pavlikova
Rš verzus 1. atestácia

Dobrý deň,
pre istotu to uvádzam opakovane. Za rozširujúce štúdium (nepíšete aké a čoho) v žiadnom prípade Vám neuznajú atestáciu ani kredity, a to ani teraz ani potom. To je od 1. 11. 2009 zrušené. Môžete požiadať zamestnávateľa o príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená, ktorý Vám budú vyplácať sedem rokov, ak sa nejedná o rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, za ktoré príplatok nepatrí.

Martinka16
Ďakujem

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Nika93
RŠ Špeciálnej pedagogiky

Dobrý večer pani Pavlíková.

Som učiteľkou v špeciálnej materskej škole. Je to spojená mš zo zš. Mám vyštudované Bc. z predškolskej a elementárnej pedagogiky a Mgr. z učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Podmienkou na zotrvanie na škole je dorobenie špeciálnej pedagogiky. Chcela by som si dorobiť iba rozširujúce štúdium, ale taký odbor, ktorý by mi bol uznaný aj v mš a v budúcnosti aj na zš. Našla som si na UK odbor špeciálna pedagogika pre učiteľov (pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých a jednotlivcov s poruchami autistického spektra). V prípade, že by som na takéto štúdium nastúpila, platilo by mi to aj ako učiteľke v mš? Ak by sa takýto odbor neotvoril druhá možnosť je špeciálna pedagogika pre školského špeciálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga. Pri tomto odbore taktiež neviem, či by mi to bolo uznané. Dokázali by ste mi poradiť?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
RŠ Špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň,
Vy ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Potrebujete rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov, ktoré uvádzate, nie špeciálnu pedagogiku pre odborných zamestnancov - špeciálnych pedagógov.

Nika93
RŠ Špeciálnej pedagogiky

Ďakujem veľmi pekne.